Skateparken i Svelvik står klar

Skateparken i Svelvik er ferdig og allerede tatt i bruk av ivrige barn og ungdommer. Parken er en del av Strømm nærmiljøanlegg og ligger mellom Svelvik ungdomsskole og Tømmerås barneskole.

Thea Myrvik og Emil Tandberg
BILDE: Thea Myrvik og Emil Tandberg besøker skateparken på fritiden.

– Jeg bor rett i nærheten og det er så bra at det ikke koster noe, sier Emil Tandberg.
Thea Myrvik nikker og er enig.

– Skal du starte med skaterboarding, så må du ta det i ditt tempo. Og du kommer til å falle, sier Thea.

– Feil er en vei til læring, legger Emil raskt til og røper at de snakker om det på skolen.

Selv om det er høst og snøen snart legger seg hvit over betongen, er det mange som har tatt skateparken i bruk på fritiden. Skateparken er for både rullebrett, sparkesykler, triksesykler og rulleskøyter. Skolene jobber med en generell inndeling av uteområdene grunnet korona.

– Vi har begynt å se på hvordan vi skal fordele tiden i skateparken i skoletida. Vi har hatt et godt samarbeid med prosjektleder Nina Nilsen Åshaug, både med kunstgress/kunstisbanen, amfiet foran skolen og nå skateanlegget. Hun er dyktig til å søke midler og å få prosjekter gjennomført, sier Kirsten Johnsrud rektor ved Svelvik ungdomsskole.

Hun forteller at både elever og ansatte er superfornøyde med det flotte uteområdet.

– Elevene vil få mange muligheter til å være aktive i friminuttene. Anleggene vil være et godt bidrag til fysisk aktivitet både i skoletida og på fritiden og dermed viktig for folkehelsen, sier Johnsrud.

Etterlengtet

Kommunestyret i tidligere Svelvik kommune vedtok i 2018 å bygge skateparken. Det er mange både enkeltpersoner og grupper som har vært involvert opp igjennom årene. 

– Helt siden 2012 har det vært miljøer i Svelvik som har jobbet for dette anlegget. At det skulle bli så fint og omfattende hadde vi nok ikke tenkt da vi startet. Tre-rampen vi hadde utenfor Klubba (ungdomsklubb) var starten, sier Tale Sunniva Henriksen, som er driftsansvarlig for ungdomssatsingen i kommunedel Svelvik.

Hun forteller om tenåringer som dro med seg skateutstyr på bussen for at svelvikungdommen skulle skate sammen. Nå har de et fantastisk sted å samles. Skateparken vil fungere som en sosial møteplass for lokalsamfunnet.

Offisiell åpning av skateparken vil skje til våren, når koronasituasjonen tilsier det. 

Emil Tandberg, Thea Myrvik og Tale Sunniva Henriksen
BILDE: Emil Tandberg, Thea Myrvik og Tale Sunniva Henriksen er veldig fornøyde med det flott skateanlegget.

Uorganisert idrett

I sommer åpnet Strømm nærmiljøanlegg med fotball-, basket- og løpebane. Dette anlegget har vært flittig brukt i skoletiden og til uorganisert aktivitet i helger, ettermiddager og kvelder. 

I vinter skal kunstisbanen islegges for første gang. Da blir fotballbanen omgjort til skøytebane. Milde vintre skal ikke lenger sette en stopper for skøyteentusiastene i nærmiljøet.

Utformet med innspill fra barn og unge

skateanlegg i Svelvik
BILDE: Et variert anlegg med mange bruksmuligheter.

Parken er designet av Fritjof C. Krogvold (48). Han er selv en aktiv skater. Dette er den 14. betongskateparken han har tegnet, i tillegg til mange i tre. Sammen med barn og unge i Svelvik har han bestemt hva parken skal inneholde og hvordan den skal utformes. Skateparken består at ulike street-elementer som imiterer gatelandskap. Elementene skal minne om sittebenker, handikapramper, gelendre, trapper og andre komponenter som er kjent fra bymiljøene.

– Det var gøy å gjøre dette sammen med Svelvik kommune fordi de forsto at brukerne må med. Brukerinvolvering er en grunnstein for å få til noe unikt og det gir eierskap, sier Krogvold.

Krogvold og brukergruppa har lagt vekt på at anlegget skal være unikt og at beliggenheten har fått bestemme den skulpturelle utformingen og vanskelighetsgraden. Parken passer for nybegynnere og øvede. Det er stor variasjon i elementene i det 800 kvadratmeter store skateparken som er utformet for å gi mestring på flere nivåer. Brukerne vil helt tiden finne nye måter å bruke anlegget på og på den måten øke vanskelighetsgraden for seg selv.

Bruk beskyttelsesutstyr

For å unngå skader er det smart å bruke beskyttelsesutstyr, selv for de mer erfarne.

– Jeg oppfordre alle som bruker anlegget til ha på hjelm og annet beskyttelsesutstyr. Vis hensyn til hverandre, og gjør som skatere pleier: de erfarne lærer opp de som er i startgropa, avslutter Fritjof C. Krogvold.

Fakta om skateanlegget

Svelvik skateanlegg er plasstøpt betong med en kjøreflate på 800 m2. Anlegget måler 20 m x 40 m.

– Budsjettet er på 5.5 millioner kroner inkludert spillemidler. Når alle arbeider er ferdigstilt og gjort opp vil vi nærme oss denne summen, sier prosjektleder Nina Nilsen Åshaug i utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

For å redusere støy er overskuddsmassene benyttet til å bygge en 25 meter lang jordvoll sør for anlegget. Overvann fra flatene og terreng ledes til et ca. 350 m3 overvannsbasseng under jordvollen for infiltrering til grunn.

Området med gress vil være inngjerdet til plenen har satt seg.

Prosjektet ble igangsatt våren 2020 da de statlige investeringsmidlene var på plass. Prosjektet er finansiert med spillemidler og midler fra Sparebankstiftelsen i tillegg til midler fra kommunens egne budsjetter.

Det er Betongpark AS som har stått for oppføringen av skateanlegget.

Tegning av skateparken
FIGUR: Beskrivelse av elementene i skateparken.

Skateparker i Drammen

Det er flere steder du kan skate i Drammen. Ved Tusenårsstedet i tidligere Nedre Eiker, i Nøstedhallen, i Drammen Park, under brua i Drammen og nå også i Svelvik.