Søndagen i romjula kom et stort snøfall med våt, tung snø som resulterte i knekte trær i hele distriktet. Opprydding pågår og vil være ferdig så raskt som mulig. Etter hvert vil også «labbeløyper», til glede for turgåere uten ski på beina, bli opparbeidet.

– Fortsatt har vi en del strekninger som ikke er ryddet ferdige enda. Dette er stort sett Olsrud-området, Djupdalen på Konnerud, Svelvikmarka–Båsen–Svanevannet og over mot Sande, fra Knive og mot Røysjø. Nordbykollen står også på vent, men her er det noe mindre snø. I Drammensmarka Nord er det flere mindre strekninger som ennå ikke er kjørt opp, sikret og ryddet før preparering av løypene kan gjennomføres. Vi rydder oss fortløpende gjennom disse områdene, sier teamleder Ivar Gaaserud Pettersen i Anlegg, idrett og natur.

Tunge trær på grunn av mye våt snø
BILDE: På grunn av snøtunge trær bes skiløpere og andre som ferdes i marka om å være aktsomme, da kvister og greiner kan brekke og falle ned i løypene.

Feil på lysløyper tar tid å rette

Det har vært trefall over lysløypene flere steder, spesielt på Konnerud og ved Hvalsdammen. også over lysløypene på Berger og ved Blektjern.

– Det vil bli hogd såkalte «farlige trær», som kan falle ned i løypa, fortløpende gjennom sesongen. Dessuten rydding i og ved løypene. Det vil trolig ta flere uker før vi har rettet opp alle feilene langs lysløyper og skader på disse lysløypene. Ved MIF-hytta er det veldig bra og på Krokstadelvasida, blant annet ved Årbogen og Ulevann er det brukbare forhold, sier Pettersen.

Han legger til at feil på lysløypene ikke blir reparert ferdige før man får fjernet trær og kvist fra ledningene.

Hogst av drypptrær

Et problem, særlig i området Landfalltjern til Tverken, er de såkalte drypptrærne. Trærne danner et tak over løypetraseen, noe som ofte gir dårlig skiføre. Samtidig kan løypetraseen gjøres bredere med plass til både skøyte- og klassiskløpere. Denne hogsten må planlegges og gjennomføres i sommerhalvåret.

– Nå er det kaldere og mer stabilt vær. Det vi frykter er vind fordi snøen som ligger på trærne har fryst fast og i vindvær kan dette medføre massivt toppbrekk. Spesielt langs lysåpninger i skogen, som løypetraseer er, kan det da bli farlig å gå i løypene. Dette må vi bare avvente og overvåke kontinuerlig i ukene framover. Etter hvert vil såkalte «labbeløyper», til glede for turgåere uten ski på beina, også bli opparbeidet i marka. Et godt råd er at alle bør være årvåkne, spesielt ved værskifte og vind, understreker teamleder Ivar Gaaserud Pettersen, som ønsker små og store turglade i hele kommunen fine skogsturer i dagene som kommer.

En far og datter går på ski i de dype skoger i Drammensmarka
BILDE: Kilometer på kilometer med skiløper i Drammensmarka. Under snøtunge trær henter skiløperne nye krefter og nyter vinterdagen.