Det var mange spente elever, lærere og foreldre som møtte opp på drammensskolene i dag.

– I dag kom 4 441 elver tilbake til sin skole, sin lærer og traff sine klassekamerater igjen. Og jeg er ganske sikker på at de aller fleste var glade for å starte opp igjen, og at vi i hvert fall er i gang med å skape en normal hverdag igjen, sa kommunalsjef for skole, Thomas Larsen Sola under dagens pressekonferanse.

– Jeg besøkte noen skoler i dag, og det var god å se elevene tilbake igjen på skolen. Og det var lett å se at elevene synes det var godt å være tilbake, fortsatte han.

Han fortalte videre skolene var godt forberedt for å følge de generelle smittekravene, både i skolegården og inne i klasserommene.

– Det var få prosent av elevene som ikke møtte opp på skolen i dag av ulike årsaker: Noen har legeerklæring, mens andre har valgt hjemmeundervisning, sa Larsen Sola.

Thomas Larsen Sola
BILDE: Kommunalsjef skole, Thomas Larsen Sola.

Lærere i gule og oransje vester møtte elevene ute i skolegården. Det var en organisert og nøye planlagt velkomst for alle 1.–4. klassingene. Det var merket opp i klasserommene for å kunne holde god avstand og for å vite hvor de skal stå og gå.

Trygg og god skolehverdag

Den siste uka har skolene jobbet med å forberede åpningen av skolene og organisere en ny skolehverdag etter veilederen for skole som utgangspunkt.

Elever er nå delt inn i mindre grupper, større arealer på skolene blir tatt i bruk og friminuttene er organisert på en annen måte enn vanlig. I tillegg vil mer undervisning foregå utendørs, elevene har faste plasser med god avstand, og vask av hender og utstyr står som en vesentlig del av den nye skolehverdagen.

Skolestart for elever fra første til og med fjerdetrinn også ved Åssiden barneskole
BILDE: Glade barn fra første til og med fjerde trinn fylte klasserommene på Åssiden skole i dag, hvor en trygg og god skolehverdag står på timeplanen. Foto: Birgitte Simensen Berg

– Vi åpner nå gradvis opp får å sikre en trygg og god oppstart. Dette vil gjøre det enklere å følge de råd som er i veilederen om redusert avstand og god hygiene, sa Thomas Larsen Sola.

Larsen Sola har hatt møte med alle rektorene i dag, og melder tilbake til at skoledagen har gått bra og det har vært få overraskelser.

– Det forteller at dette har vært godt planlagt fra skolenes sin side, sa Larsen Sola.

Han påpeker at noen rutiner er ulike på de forskjellige skolene, men at alle følger den nasjonale veilederen.

– Men vi må være forbredt på at vi ikke alltid klarer å følge veilederen. Vi må være forbredt på at noen glemmer seg bort og at noen kan bli syke. Men vi er forbredt på dette og skal klare sammen, sa Larsen Sola. 

Jarle Blikken rektor Åssiden skole
BILDE: Rektor Jarle Blikken ved Åssiden skole kan fortelle at skolestarten var svært positiv for elever, lærere og foresatte. Foto: Privat.

– Dagen i dag har forløpt rolig med mange blide elever og ansatte, og det var mange positive foresatte som leverte barna sine i dag morges, sier rektor Jarle Blikken ved Åssiden skole, og legger til:

Elevene har i dag øvd på rutinene for håndvask, og  hvordan pauser/friminutt skal gjennomføres. Generelt er det smittevern som har vært i fokus i dag, og vil være det i dagene framover. Elevene har vist stor tålmodighet og vært flinke til å overholde rutinen.

Foreløpig har vi bare mottatt positive tilbakemeldinger fra foresatte når det gjelder oppstart. Det kan også nevnes at vi er i løpende dialog med foresatte, som er bekymret for å sende barna sine på skolen.

Begrenset åpningstid SFO/AKS

Det vil være begrenset åpningstid av SFO/AKS de to første ukene fra klokka 08.30 til klokka 16.00.

Foreldre med samfunnskritisk ansvar/jobb vil ha mulighet for å benytte seg av SFO/AKS i normal åpningstid. Dette gjøres i dialog med skolen.