Drammen kommune har forberedt stenging av skoler og barnehager med virkning fra 13. mars 2020.

Det ses på muligheter for å holde enkelte skoler og barnehager åpne for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner og ikke kan være hjemme med barna.

Det innføres også en rekke andre tiltak for å begrense smittespredningen i kommunen.

- Dette er en alvorlig situasjon, og det iverksettes nå tiltak som får store konsekvenser for den enkeltes hverdag. Samtidig er vi nødt til å ivareta den enkelte innbyggers helse og sikkerhet. Derfor er det nødvendig at hver og en av oss gjør det vi kan for å ikke spre smitte videre til andre, sier ordfører Monica Myrvold Berg

Ordføreren oppfordrer alle til å følge smittevernrådene som gis og følge med på både kommunens nettside og i media.

- Det er også viktig at alle vurderer nøye hvem de har sosial omgang med. I utgangspunktet vil jeg oppfordre til at man begrenser den sosiale omgangen til sine aller nærmeste og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare, sier Monica Myrvold Berg.

Pressekonferanse

Drammen kommune inviterte til pressekonferanse torsdag 12. mars kl. 1500 i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien. Se pressekonferansen under: