Fra mandag 21. september kjøres det ingen skolebusser i Drammen etter bussjåførene gikk ut i streik søndag. Elevene må benytte alternativ transport til og fra skolen.

- Skolene i Drammen kommune har arbeidet med å finne ut hvor mange elever som rammes av streiken. Hver skole informerer foresatte direkte om hvordan streiken rammer og at de foresatte må forholde seg til skolene for videre informasjon, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for skole i Drammen kommune.

Undervisningen på skolen vil gjennomføres som normalt. De som må motta hjemmeundervisning, får beskjed om dette fra skolen.

Det blir ikke ordnet med alternativ skoleskyss så lenge streiken pågår.

Skoleskyss med taxi er ikke berørt av streiken.