Noen politiske møter vil foregå digitalt, og kan følges fra kommunens hjemmeside. I andre politiske møter åpnes det opp for fysisk å være til stede, eller via Teams. Da kreves det at publikum melder seg på i forkant.

Disse møtene strømmes og kan følges fra kommunens nettside:

 • Kommunestyremøte
 • Formannskapsmøte
 • Hovedutvalg for tekniske tjenester
 • Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
 • Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (førstkommende møte starter med befaring)
 • Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
 • Partssammensatt samarbeidsutvalg
 • Kontrollutvalget

Her kan du følge møtene direkte.

Politiske møter der publikum fysisk kan være til stede

De som vil følge møtet må melde seg på i forkant. Send en melding til politikerpost@drammen.kommune.no senest én dag før møtet. Oppgi navnet ditt og hvilket møte det gjelder. Disse møtene strømmes ikke.

 • Klimautvalget 
 • Næringsutvalget
 • Eldrerådet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 • Ungdomsrådet 

Strømmes ikke og kan ikke følges

 • Arbeidsverksted for politikere

Lenker

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.