Foresatte skal ikke betale for SFO og barnehageplass i den perioden disse er stengt som følge av regjeringens beslutning om stenging torsdag 12. mars.

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehagene. Tilskudd til de private barnehagene skal utbetales som normalt.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Fratrekk for foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset vil skje i etterkant. Det samme gjelder kostpenger i barnehage. Betaling for tjenester du ikke har mottatt, blir trukket fra på senere faktura.

Hva med regningen for mars?

Drammen kommune har sendt ut faktura for de kommunale barnehagene for mars og denne må betales, men blir avregnet senere. Faktura for april vil ikke bli sendt ut. Det er viktig at ingen reduserer summen selv.

Hva med kostpenger?

Dette må betales nå, men fratrekk vil skje i etterkant. Det er viktig at ingen reduserer summen selv.

For barn som har skolemelk og andre produkter gjennom Skolelyst, opplyses det at alle abonnementer er automatisk satt på pause frem til skolene er tilbake i normal situasjon igjen.

Hva gjelder for de private barnehagene?

De private barnehagene kan ha noe forskjellig praksis, og foresatte med plass i en privat barnehage må derfor forholde seg til den enkelte barnehage og deres rutine for fakturautsendelse.

De private barnehagene vil også foreta senere avregning. Det er foreløpig ikke kjent hvordan refusjonsordningen skal håndteres og mer informasjon om dette vil komme.