Små reparasjoner - store gleder

Trenger du hjelp til å få reparert noe småtteri på en bukse, en sko, noe elektronikk eller kanskje en sykkel? Lørdag gjennomføres en Fikseri-kafe på Strømsø. Målet er et fast fikseriverksted på sikt.

Et fellesbilde med 12 personer utenfor Fellesverket- De står rundt en rollup med tekst om Fikseriet.
BILDE: Nermina Ljeskovica (foran til venstre), Amal Abdullah (f.v), Ana Maria Silva Harper, Jasmin, Maria Stenstadvold, Røde Kors, Even Midtun (bak fra venstre), fra Rfd og Mohammad Alhawa, skomaker. Til høyre for rollupen: Henrik Schau, prosjektleder Drammen kommune, Stian Kittelsen og Anders Ingvaldsen, Dystopia, Berit Bakkane, rådgiver Drammen kommune og Håkon Solberg, Knutepunkt Strømsø. Anette Ruud, leder for Anette Ruud i virksomhet klima i Drammen kommune (foran til høyre) .

Lørdag er det mye som skjer på Strømsø. I tillegg til Globusfestival og Tollbugata Marked, så åpner et helt nytt tilbud i Drammen – nemlig Fikseri-kafe som er inspirert av det internasjonale Repair-cafe konseptet.

- Dette skal være sosialt, det skal være lavterskel og det skal være enkelt å arrangere, sier Henrik Schau, som har vært prosjektleder for Fikseriet i Drammen kommune.

Mellom klokken 12.00 og 15.00 i Røde Kors sine lokaler på Torgeir Vraas plass 4 på Strømsø vil fiksere sitte klare for å fikse gratis om du trenger enkle reparasjoner av klær, småelektronikk, sko og sykkel .

- Det er mye som kastes som er fullt brukbart bare det repareres. Vi ønsker jo å redusere avfallsstrømmen og få bevissthet rundt sirkulær økonomi, sier Schau. 

Sosial møteplass

Det er Drammen kommune som er initiativtaker til Fikseriet og Henrik Schau som har vært prosjektleder for forprosjektet. Forprosjekt har utredet ulike konsepter for å etablere et miljøverksted i bydel Strømsø, og det er blitt tatt godt imot både blant byens innbyggere, næringsliv og politikere. Og det oppleves er stort engasjement rundt ombrukstematikken i kommunen.

Første aktivitet for konseptet er gjennomføring av Fikseri-kafe nå på lørdag. Flere samarbeidspartnere på banen for å gjøre denne dagen mulig, og flere vil jobbe videre med et mulig fast tilbud.

Røde Kors stiller med lokaler og åpne armer for sosialt samvær, Jasmin kvinnenettverk stiller med sydamer og skomaker, en frivillig sykkelreparatør vil være på plass, Dystopia bistår med reparasjon av småelektronikk og Rfd er på plass for å bistå og se hvordan de kan samarbeide på sikt.

En dame med hijab som sitter foran en symaskin
BILDE: Amal Abdullah fra Jasmin kvinnenettverk er en av de som sitter klar for å kunne fikse ting for deg.

- Vi starter med en Fikseri-kafe i første omgang. På sikt er det håp om å kunne etablere Fikseriet som et fast tilbud, der folk kan fikse selv, få hjelp til å fikse eller formidlet riktig reparatør, sier Schau.

I første omgang vil det bli Fikseri-kafe i Røde Kors sine lokaler på Strømsø de tre siste lørdagene i måneden (24.09, 29.10 og 26.11).

- Dette er veldig spennende som en sosial møteplass, sier Marie Stenstadvold, daglig leder for Røde Kors i Drammen. Til vanlig samles ungdom på Fellesverket, Røde Kors sine lokaler på Strømsø, men denne lørdag er dørene åpne for alle som har noe som må fikses.

Bevisstgjøring

Kafeer eller verksteder der man får reparert ting, er ikke noe nytt. Det er ulike konsepter verden over. 

- Bare i Berlin er det omtrent 140 slike Repair-cafeer, forteller Henrik Schau, og tilføyer: 
- Endelig får vi dette i Drammen!

Han trekker frem at det skal være et sosialt element i Fikseriet. Du skal kunne komme med noe du trenger å reparere, prate med folk og få hjelp til reparasjon, eller få råd til hvordan du fikser det selv. Eller kanskje du kan bidra med fikse-ferdigheter selv. 

- På Fikseriet kan man skape en fiksearena der man bevisstgjør hverandre, lærer av hverandre, hjelper hverandre og er til nytte, sier Schau.

To personer ved siden av rollupen til fikseriet. En dame og en mann
BILDE: Maria Stenstadvold, daglig leder for Røde Kors i Drammen og Henrik Schau, prosjektleder for forprosjektet til Fikseriet. De gleder seg til lørdagens fikseri-kafe.

Bærekraft

- Formålet med Fikseriet er å inspirere og lære innbyggerne om ombruk, reparasjon, redesign, og det å ta vare på det man allerede har, sier Anette Ruud i virksomhet klima i Drammen kommune.

Drammen kommune ønsker gjennom konseptet «Fikseriet» å bidra til en holdningsendring blant innbyggerne i kommunen og på den måten bidra til å redusere forbruksbaserte klimagassutslipp og å fremme en sirkulærøkonomisk tankegang .

- Drammen kommune skal bli Norges grønneste kommune og en foregangskommune på sirkulær økonomi. Dette pilotprosjektet er en del av dette arbeidet, sier Ruud.

Erfaringer

Even Midtun jobber som fagansvarlig for gjenvinningsstasjoner i Rfd. Han ser strømmen av produkter og gjenstander som kommer til gjenvinningsstasjonene, og han ser mulighetene for gode samarbeid med Fikseriet.

- Vi satser på ombruk. Så vi vil bidra og bistå der vi kan, sier Even Midtun, og legger til:

- Det kan for eksempel handle om samarbeid og bidrag rundt gjenbruk av produkter og verktøy. Dette kan være en start på noe som kan gi erfaringer for videre arbeid og samarbeid.

Dette er sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi tar man godt vare på produktene som produseres og materialene de består av, slik at det kan brukes igjen og igjen — i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Målet er at ingenting skal gå til spille. Alt er ressurser og brukes på nytt. En slik tilnærming fører til mye mindre press på naturen, lavere klimagassutslipp og mindre forurensing.