Smarte løsninger

Sensorer, kunstig intelligens, innsamling av data og kreative mennesker skal gjøre Drammen til en smart by. Jobben er godt i gang.

Smart City, eller smarte byer, er et begrep som brukes over hele verden. Det forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt som gjøres og skapes.

illustrasjonsbilde over en tenkt moderne by
BILDE: Smart city handler og utvikling og planlegging. Hvordan kan man ta i bruk teknologi for å gjøre samfunnet så bærekraftig som mulig.

Det handler om hvordan man kan drive fram en bærekraftig og smart by ved å ta i bruk alle kloke hoder og ressurser fra innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunen. Og det handler om hvordan nettverk i fellesskap kan bidra til et levende og lønnsomt samfunn.

- Det er ikke Drammen kommune som skal gjøre byen smart, men vi skal være en viktig tilrettelegger, sier Hilde Espeland som jobber med digitalisering i Drammen kommune.

Drammen kommune sitter på enorme mengder data som både næringslivet og innbyggerne kan nyte godt av. Dette er data som allerede eksisterer og som man kan bruke for å kunne tilpasse tjenester for innbyggerne ved hjelp ny teknologi, nye tjenester og nye typer forretningsmodeller.

Kommunen ønsker å være en åpen og transparent kommune. Det vil si at kommunen skal gi innbyggerne, næringslivet og andre kommuner innsyn i disse dataene. Kommunene skal også legge til rette for å skape møteplasser og tilby arenaer der teknologi kan utvikles og innovasjon stimuleres.

Smart by handler også om byplanlegging. Det handler om å se på hvordan vi bor, hvordan vi jobber og hvordan vi forflytter oss i Drammen og ellers i landet og i verden. Ved å samle inn data og bruke ny teknologi kan man gjøre hverdagen til folk og byer smartere, mer effektiv og mer lønnsom.

- I Drammen er det eksempelvis allerede installert 150 smarte vannmålere i bolighus. Disse registrerer vannbruk åtte ganger i døgnet. På den måten får man bedre oversikt over hvor mye vann man bruker. Man kan bruke dette til blant annet å oppdage vannlekkasjer i hjemmet, og kommunen kan bruke det til å oppdage større lekkasjer, forteller Hilde Espeland.

På sikt kan teknologien også gjøre at man kan kunne finne ut konkret hva man bruker vannet på og hvor man bruker vannet mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka.
Drammen jobber allerede i nettverk med andre store kommuner og byer. Bergen, Stavanger og Trondheim er blant byene som jobber sammen for å skape smarte byer. Drammen er på vei for å gjøre vår by og vår kommune smartere.