Smittetiltak tilrettelegges for barn med spesielle behov

Kommunen vil i tida framover ha et tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne som er berørt av koronasmitte.

I forbindelse med koronapandemien ønsker Drammen kommune å tilby et tryggest mulig tilbud til sine tjenestemottakere, slik at de tas best mulig vare på i tida framover.  

God og trygg ivaretagelse

Barn med nedsatt funksjonsevne trenger en god og trygg ivaretagelse. I samarbeid med smittevernkontoret og smittevernoverlegen har kommunen besluttet å gjøre i stand en egen skjermet avdeling. Dette står klart som et tilbud, hvis foresatte med særlig tyngende omsorg for sine barn blir smittet, slik at det sikres en god og trygg omsorg av barna.

Tilrettelagt avdeling 

Det er etablert ytterligere avdelinger i kommunen som kan ta imot personer som er koronasmittet. En avdeling vil være tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne, og skal ikke erstatte sykehusopphold for barn, som vil ha behov for behandling.

Foreløpig har barne- og avlastningsboligen ingen barn som er smittet av korona, så inntil videre vil avdelingen brukes til barn som er i karantene på grunn av smitte i familien.

Opplæring i smittevern

Avdelingen er ombygget slik at den blir helt fysisk avskjermet fra de andre avdelingene ved barne- og avlastningsboligene. Det er egen inngang og den inneholder alt det som er nødvendig i en slik avdeling.

Drammen kommune samarbeider tett med smittevernsavdelingen for å sikre god overføring av kompetanse og erfaring. Alle som jobber på den skjermede avdelingen vil få smittevernopplæring.

Aktivitet og kommunikasjon

Drammen kommune vil legge vekt på å opprettholde tilrettelagte aktiviteter/skole, og digitale kommunikasjonsmidler vil brukes for å opprettholde en tett kontakt mellom hjem og barn.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med kommunalsjef Espen A. Sørvik på telefon 951 45 117 eller per e-post: espen.sorvig@drammen.kommune.no