Søk tilskudd til aktiviteter for flyktninger

Det er satt av 600 000 kroner i en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som gir tilbud til flyktninger i Drammen kommune. Søknadsfristen er 15. oktober.

Tre barn og en voksen som holder hendene på en fotball tatt fra fugleperspektiv
BILDE: Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd for å arrangere aktiviteter for flyktninger i Drammen kommune.

I juni vedtok kommunestyret at 600 000 kroner skal brukes til økonomisk støtte for frivillige organisasjoner som bidrar i arbeidet med aktiviteter for flyktninger.

Målet er at pengene kan bidra til aktiviteter som gir fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet. Samtidig skal det motvirke utenforskap for flyktninger som kommer til Drammen.

Les mer om retningslinjer og kriterier for å søke nederst i saken. Har du spørsmål knyttet til søknaden eller ordningen? Ta kontakt med Gunnlaug Moen Hembery i Arrangement og Aktiv Fritid i Drammen kommune. Telefon: 907 57 966 eller e-post gunnlaug.moen.hembery@drammen.kommune.no.

– Mange nye innbyggere

Drammen kommune gikk inn i året 2022 med mål om å bosette 58 flyktninger. På grunn av krigen i Ukraina har kommunestyret vedtatt å bosette 310 flyktninger inneværende år. 

– Det betyr at kommunen får mange nye innbyggere på kort tid, med lite nettverk. Å få til en god og rask integrering krever et tett samarbeid mellom kommune og de frivillige, sier Eva Baustad, avdelingsleder ved Flyktningtjenesten i Drammen kommune. 

Baustad fortsetter:

– Mange frivillige organisasjoner bidrar nå i meget stor grad, og kommunen har derfor valgt å sette av en pott med tilskuddsmidler som frivillige organisasjoner kan søke på nå i 2022. 

Det skal gjøre det enklere for flere å bidra i integreringsarbeidet som gjøres i Drammen, forklarer avdelingslederen.

7. september ble tilskuddsordningen behandlet og vedtatt i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Tilskuddet er en engangsstøtte.

Les mer om Flyktningtjenesten i kommunen her.

portrettbilde av Eva Baustad utenfor Knutepunkt Strømsø
BILDE: Eva Baustad, avdelingsleder ved Flyktningtjenesten i Drammen kommune.

Dette er retningslinjene

 • Prosjektene/tiltakene som får støtte skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn og motvirke utenforskap.
 • Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger bosatt i Drammen kommune.
 • Det er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret som kan motta tilskudd over denne ordningen. Tilskuddsordningen skal også være tilgjengelig for sosiale entreprenører med ideell/idealistisk formålsparagraf.
 • Fristen for å søke er 15. oktober.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Dette er kriteriene:

 • Tilskuddsmottakere skal ha tilhørighet i og aktiviteten skal finne sted i Drammen, men unntak kan gjøres dersom det kommer målgruppen til gode.
 • Enkeltfrivillige som søker støtte må inngå et samarbeid med en godkjent frivillig organisasjon. Det er den frivillige organisasjoner som må stå som søker med organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan målgruppe rekrutteres til prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden må inneholde en realistisk fremdriftsplan. Rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Søknaden må inneholde et budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets aktiviteter.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av samarbeid med kommunen eller andre frivillige organisasjoner, hvis relevant.
 • Informasjon om tilbudet må kunne tilgjengeliggjøres på norsk, engelsk, samt på andre aktuelle språk dersom det er praktisk mulig.
 • Søknaden må sendes via kommunens nettsider.
 • Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og avhengig av prosjektets/tiltakets omfang nødvendig administrasjon av disse.
 • Tilskuddet dekker ikke investeringer, anskaffelser, generell drift av organisasjonene, konferanser, seminarer og lignende.

HER KAN DU SENDE SØKNAD TIL KOMMUNEN.