Mange arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjorde det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Husk å søke hver måned.

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har søkt om dagpenger, vil det tidlig i mai være på plass en annen kompensasjonsordning med automatisk saksbehandling som sikrer rask saksbehandling og utbetaling.