Menn søkes

Er du mann, arbeidssøkende og nysgjerrig på helsearbeid? Drammen kommune er med i det nasjonale rekrutteringsprogram Menn i helse. Nå søkes det menn til kull 2021.

Plakat med oppfordring til å søke om å bli med i Menn i helse
BILDE: Er du arbeidssøkende mann mellom 25 og 55 år?

Drammen kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring.

Meld deg på infomøte

På møtet får du vite mer om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet blir det gjennomført intervju.

Løpet

Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

  • Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips ham om Menn i helse.

Menn i helse

Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside: www.mennihelse.no