Drammensskolen søker nye rektorer ved de tre barneskolene Åskollen, Stenseth og Bragernes.

Les mer om stillingene og søk

Søknadsfrist er 1. april.

Om Drammensskolen

Drammensskolen har høye ambisjoner, og det satses på systematisk kvalitetsarbeid gjennom kompetanseheving av ansatte og ledere. Med god ledelse og delekultur jobber vi sammen i profesjonsfellesskapet for å realisere våre sentrale ambisjoner. Drammensskolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Om Bragernes skole, Stenseth skole og Åskollen skole