30.september er søknadsfristen for å nominere til kulturpris og søke om kulturstipend i Drammen kommune.

En kvinnelig danser kledd i svart på en scene
BILDE: Fristen for å nominere til kulturpris og søke kulturstipend går ut 30. september.

Kulturpris

Alle de tre kommunene har hatt kulturpriser hvor man ønsker å hedre en person eller en organisasjon som har utmerket seg, gjerne over en lengre periode.

Dette er ikke synonymt med å være synlig i media, men handler også om de personene som legger til rette for at kulturaktiviteter og fritidsaktiviteter kan skje. Dette kan også være en profesjonell musiker eller kunstner som har hatt et langt liv innen kunsten eller sitt virke. Så det hedre og gjøre stas på prisvinneren er viktig her.

Alle innbyggere kan nominere personer eller organisasjoner til kulturpris.

Kulturstipend

Nedre Eiker og Drammen har begge hatt kulturstipend. Ønsket er at stipendet går til en kunstner/kulturaktør som starter opp eller som ønsker å gjennomføre et spesielt prosjekt, reise eller liknende.

Når en person får et kulturstipend, handler det også om å hedre og gjøre stas på denne personen.

Mens kulturprisen er noe man nominerer til, er kulturstipendet noe man må søke på.

I år er det innbyggere i de tidligere kommunene Nedre Eiker og Drammen som kan søke. Dette er fordi denne ordningen foreløpig ikke er harmonisert i den nye kommunen enda. Derfor følger man inntil videre gamle kommunegrenser. Svelvik hadde ikke kulturstipend da de ble en del av Drammen kommune.

Søknader kan sendes på e-post til kommunepost@drammen.kommune.no

Les mer kulturpris og -stipend her.