Brannstasjon med solceller på taket

Da taket på Drammen brannstasjon i fjor høst fikk en miljørettet rehabilitering med ny isolasjon og papp, passet det svært godt at bystyret i 2019 bevilget én million kroner til solcellepanel på et offentlig bygg.

Drammen Eiendom KF fikk saken og fant raskt ut at Drammen brannstasjon var ideell: fin beliggenhet, er i døgnkontinuerlig bruk året rundt og taket måtte rehabiliteres.

Solcellepanel på Drammen brannstasjons tak
BILDE: Solcellepanel er viktig i det “grønne skiftet”, hvor det bygges såkalte energibesparende plusshus, der det totale energiregnskapet skal gå i pluss. Nå ligger det solcellepanel på taket til Drammen brannstasjon, som er klare til å produsere strøm til eget bruk.

Med lysets hastighet, cirka to ukers leggetid, lå panelet klart på den nye pappen før nyttår. Siden da har firmaet Solenergi Fusen foretatt innvendig elektrisk arbeid, og torsdag 23. januar blir solcellepanelet koblet på, og den kortreiste strømmen kan nyttiggjøres i Drammen brannstasjon.

50 000 kilowatt timer er årsleveransen, noe som tilsvarer strømforbruket i 2,5 eneboliger. Solceller er lysfølsomme halvlederdioder som omdanner lys til strøm, og panelets levetid er cirka 30 år.

Kortreist og fornybar energi

Brannsjef Torgeir E. Andersen befarer solcellepanelet på taket sammen med daglig leder Gjermund Riise Brekke og vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen i Drammen Eiendom KF, og leverandør, daglig leder i Solenergi Fusen, Thor Christian Tuv. De liker det dem ser på en solfylt dag i Drammen.

Solcellepanelet er klar til bruk: Geir Andersen, Torgeir E. Andersen og Gjermund Riise Brekke.
BILDE: En solskinnsdag i januar har vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen, brannsjef Torgeir E. Andersen og daglig leder i Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, samlet seg på brannstasjonens tak for å få ta en siste inspeksjon av solcellepanelet for det tas i bruk.

– Solenergi er flott og framtidsrettet. Vi har et høyt strømforbruk året rundt, og da er det ekstra fint å få strøm fra eget anlegg. På sommeren krever kjøleanlegget til kontor og hybler også en god del strøm, sier en fornøyd brannsjef, Torgeir E. Andersen, og legger til:

– Det vi betaler i økt husleie kompenseres med rimeligere strøm. En fin bieffekt er at vi får økt vår solcellekompetanse. Innsatsstyrkene vil nå kunne lære i "eget hus" om hvordan solcellepanel virker, da solceller også produserer strøm under en brann. Panelet må ofte fjernes for å lage branngater for å komme til brannstedet.

Brannsjef Torgeir E. Andersen takker Gjermund Riise Brekke for godt samarbeid om solceller på taket
BILDE: Brannsjef Torgeir E. Andersen mener utviklingen går i riktig retning i “eget hus”: brannfolkene disponerer per i dag både elbil og sykkel. Sistnevnte med og uten strøm. Her takker Andersen daglig leder i Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, for taket som både er rehabilitert og fått montert solcellepanel.

Brannvesenet har allerede arrangert to konferanser som omhandler bruken av solceller. Konferanser er også arrangert i regi av leverandør Solenergi Fusen.

Brekke og Andersen fra Drammen Eiendom KF understreker viktigheten av at montering av solcellepanel gjøres av fagfolk, både med tanke på sikkerhet og levetid. Et solcellepanel kan leve like lenge som bygget selv. Er det lagt riktig ligger panelet å produserer strøm i titalls år og trenger ikke vedlikehold.

Geir Andersen og Gjermund Riise Brekke i Drammen Eiendom titter utover takene på Strømsø og ser mot Drammensbadet. Det har et stort tak som passer perfekt til å legge solcellepanel på. Kanskje det blir det neste bygget som får energigivende strømtilførsel?

Solcellepanelinspeksjon med Thor Christian Tuv og Geir Andersen på brannstasjonens tak
BILDE: Både Thor Christian Tuv, daglig leder i Solenergi Fusen, og vedlikehold- og miljøsjef i Drammen Eiendom KF, Geir Andersen, er fornøyde med legging av nytt tak og solcellepanel på toppen. Torsdag 23. januar settes solcellestrømmen på.