Fra et nedskalert tilbud på grunn av pandemien i fjor sommer, ligger det i sommer an til tidenes sommerskole. Tilbudet utvides med flere uker, flere kurs og kursbaser både på Marienlyst, i Mjøndalen og i Svelvik.

Barn i båt
BILDE: Mange av årets aktiviteter har fokus på friluftsliv.

- Sommerskolen vil i år være mye større og ha plass til enda flere barn, forteller leder for sommerskolen, Monica Skaane Bakken.

Kommunen har i egne rammer avsatt 1,7 millioner til årets sommerskole. Regjeringen har gitt tilskudd til nye og utvidede sommerskoletilbud på grunn av koronapandemien. Det betyr at kommunen nå har fått tildelt 9,5 millioner. Pengene kommer på toppen av kommunens egne rammer. Dermed kan tilbudet utvides og bli enda større enn først antatt.

- Dette fører til at flere barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter i skolens sommerferie. Det er spesielt gledelig etter ett år med pandemi, der barn og unge har hatt begrensninger i bruken av ulike aktivitets- og fritidstilbud i kommunen, sier Monica Skaane Bakken.

Antall elevplasser er avhengig av antall kurs som kommer i gang, men målet er å gi tilbud til rundt 1500 barn og unge. 

Barn med masker
BILDE: På sommerskolen kan barn og unge utfolde seg kreativt, blant annet gjennom dans og drama.

Tar koronahensyn

Sommerskolen tilbyr et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø innenfor gjeldende smittevernregler. Alle aktivitetsledere får opplæring i smittevern, det blir faste aktivitetsledere og fast gruppe gjennom hele uka.

Mange spennende kurs og flere kursbaser

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i Drammen kommune som skal begynne på 4.- 10. trinn høsten 2021. Målet med sommerskolen er å gi unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferien. Det er åttende gang på rad det arrangeres sommerskole i Drammen, og det andre året i den nye kommunen.

Tidligere år har sommerskolen vært lokalisert på Marienlyst. I år blir det også baser i Svelvik og på Veiavangen i Mjøndalen. Basen på Marienlyst vil være størst, men det tilbys flere like kurs på alle tre baser. Antall uker er også økt fra tre til fire. I år vil det dermed bli sommerskoletilbud mandag til fredag i ukene 25, 26, 31 og 32. For at flest mulig skal kunne delta, er tilbudet i år begrenset til en uke per elev.

Aktivitetsleder og gutt på fotballskole
BILDE: Alle kursene har noe fysisk aktivitet i løpet av dagen.

Det arbeides for øyeblikket med hvilke kurs som skal arrangeres på årets sommerskole. Det er spesielt fokus på friluftliv og samarbeid med ulike friluftsorganisasjoner. I tillegg samarbeider kommunen også med andre frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv.

Alt er ikke klart enda, men her er en liten smakebit på hva som kommer:

 • Friluftsskole
 • Internasjonalt kokkekurs
 • Fotballskole
 • Svømmekurs
 • Dansekurs
 • Musikk, dans og scene
 • Camp Killingen
 • Naturfagopplevelser
 • Gårdsopphold
 • Forskerfabrikken
 • Street Art
 • Kreativt verksted, redesign og kunstverksted

Påmelding til sommerskolen 2021 åpner i midten av mai. Nærmere informasjon kommer på kommunens nettsider og i sosiale medier når det nærmer seg.