Sørger for akuttbistand for lokale bedrifter

Næringsvekst 2020 skulle egentlig jobbe for å skaffe regionen arbeidsplasser. Koronaen gjorde at de måtte tenkte helt nytt. Nå har prosjekter besluttet å omdisponere midler for å gi akuttbistand til bedrifter.

Prosjektet Næringsvekst 2020 er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, og har som mål å bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Prosjektet er inne i sitt fjerde år, og det var planlagt flere aktiviteter dette året. Så kom koronaen. Hverdagen ble snudd på hodet for veldig mange bedrifter. Nå tar samarbeidspartnere et nytt grep –  i fellesskap.

Handle kjapt

Med bakgrunn i Covid-19-pandemien har styringsgruppen til Næringsvekst 2020 vedtatt å omdisponere midler for å yte bistand til lokalt næringsliv i krise. De ønsker å bidra til skadebegrensende tiltak for det lokale næringslivet.

- Det å samhandle er spesielt viktig i den situasjonen vi er i nå. Nå handler det om å hjelpe hverandre og jobbe for de jobbene som er utsatte. Og det haster, sier Rune Kjølstad, daglig leder for Næringsforeningen i Drammensregionen og leder for styringsgruppen NV2020.

- Vi må utnytte hverandres kompetanse og bidra til at bedrifter får bistand og den hjelp de trenger, sier Kjølstad.
Styringsgruppens mål er å yte akutt bistand og stimulere de lokale bedriftene til samhold og samarbeid. Samtidig ønsker styringsgruppen å bidra til optimisme og kreativitet.

Tilbyr rådgivning

«Næringsvekst 2020» har nå brukt de omdisponerte midlene til å opprette et eget rådgiverteam som skal bistå bedrifter i denne vanskelige perioden.

- Alle bedriftene i Drammen vil nå ha muligheten til å benytte seg av dette rådgivningsteamet som vi nå har etablert, forteller Kjølstad.

Teamet består av spesialister fra elleve selskaper. De kan veilede bedrifter innenfor revisjon, advokattjenester, kommunikasjon, ledelse og bedriftsrådgivning, m.m. I tillegg vil Nav Drammen og Drammen kommune være med i denne satsingen.

Riktig og nødvendig

Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid
BILDE: Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid, orienterte om akuttbistand til bedrifter på mandagens pressebrief.

- Næringslivet er hardt rammet, og da er det både riktig og nødvendig å gjøre det vi kan bistå næringslivet med. Da er det sånn at kortsiktige tiltak blir viktigere nå enn langsiktige tiltak. Det var en enkel beslutning for styringsgruppa å omprioritere midlene slik at vi kunne bruke de til mer presise tiltak som virker her og nå, sier Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid i Drammen kommune.

Hun forteller at det har vært ekstra viktig å etablere et tett og godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen, slik at man sammen kan diskutere hvilke tiltak som kan virke i denne perioden.
- Jeg tror alle er veldig motivert til hjelpe hverandre i den situasjonen vi står i nå, sier Lislien, og forteller at kommunen stiller med en næringsrådgiver slik at bedriftene kan ha en vei inn i kommunen.

Her finner du rådgivningsteamet