Oppgraderingen av Spiralen ble satt i gang høsten 2019. Planen var delvis åpning 1. juli. Dessverre har koronaepidemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet.

Fram til 12. mars og innføring av korona-tiltak gikk prosjektet som planlagt og Drammen kommune hadde god tro på å kunne fullføre prosjektet til planlagt tid. Det vil si at tunnelen skulle åpnes på dagtid 1. juli og være helt ferdig 15. november.

  • Ny dato for åpning på dagtid er 1. august
Spiralen tunnelåpning med ny teknisk bygning
BILDE: Stor aktivitet både utenfor og i Spiralens tunnel. Ny teknisk bygning er også kommet på plass. Foto: Birgitte Simensen Berg

Pandemien påvirker framdriften

Dessverre har koronaepidemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet. Særlig er det framdriften på berg-, vann- og frostsikring, samt tekniske bygg som blir påvirket av pandemien og tilhørende tiltak mot smittespredning.

Drammen kommune har, sammen med entreprenøren, satt i gang mange tiltak for å minimere konsekvensene, men kommer ikke i mål med arbeidene som krever helstengt tunnel til 1. juli.

Det er stor usikkerhet knyttet til pandemien og dens konsekvenser framover, men det planlegges å åpne tunnelen på dagtid 1. august.

Drammen kommune beklager den oppståtte situasjonen og vil informere om det kommer ytterligere forsinkelser.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Heidi Strandvik på telefon 414 17 454.

Arbeidet videre

Det har vært sprenging av teknisk bygg inne i tunnelen, oppsetting av tekniske bygg, berg-, vann- og frostsikring, fjerning av gamle grøfter og rør, sprenging og pigging av nye overvannsgrøfter.

Det skal jobbes videre med mer vann- og frostsikring, oppsetting og innredning av tekniske bygg, etablering av grøfter, kummer og legging av rør til drenering og overvann, etablering av kabelkanaler og banketter

Etter sommeren begynner «innredning» av tunnelen med kabling, ventilasjon, lys, styring og overvåkning. Dette arbeidet gjøres på nattestid.