Om litt over en måned åpner Spiralen offisielt. Klokken 12.00 den 12. desember er det klart for å vise frem en ferdig utbedret tunnel.

Arbeidet i Spiralen startet sommeren 2019. Tunnelen ble stengt for publikum 2. januar 2020, og fra 1. august 2020 åpnet tunnelen mellom 06.00 og 21.00 hver dag. Det er for tiden noe kolonnekjøring gjennom tunellen, men i hovedsak er den åpen for gjennomkjøring. 

Asfaltering i SPiralen
BILDE: Nylig ble det lagt ny asfalt i Spiralen. Fortsatt jobbes det mye hver natt for at tunnelen skal bli klar.

På grunn av koronasituasjonen, pluss økt omfang på vann og frostsikring som følge av nye lekkasjer etter ny sprenging, har den ofisielle åpningen blitt en snau måned forsinket. Ny dato er 12.desember 2020, kl 12.00. 

I hovedsak vil arbeidet sørge for bedre lys, bedre sikring, bedre signalforhold, bedre ventilasjon og nytt dekke. De mest synlige utbedringene vil først komme til syne de siste månedene av prosjektet.

Forsinket arbeidet

Det har vært gjort et omfattende stykke arbeid i tunnelen for at den skal bli sikrere og tørrere, og den har fått oppdaterte tekniske løsninger. Det store arbeidet med vann, fjell- og frostsikring er utført. Det samme er alt arbeidet i bakken med vann og avløp, kabler og klargjøring av nye banketter som skal inneholder alle rør, ledninger og kabler til avvanning og styring av tunnelen.

Tre nye tekniske bygg er ferdigstilt utvendig, og klare til å fylles opp med alt av forsyninger til lys, styring og overvåkning av tunnelen.

Arbeidene så langt har gått veldig greit, ifølge Ronald Remøy, anleggsleder hos hovedentreprenøren BS Graveservice AS, til tross for at koronasituasjonen lagde noen humper i veien underveis.

Ronald Remøy foran spiralen
BILDE: 12. desember åpner Spiralen offisielt. Her er Ronald Remøy fra i sommer.