Noe arbeid i Spiraltunnelen må gjøres på dagtid, derfor vil det bli kolonnekjøring i perioder. Dette gjelder ikke i helgene, da det er fri ferdsel på dagtid.

– Entreprenøren vil i en periode framover ha behov for å utføre enkelte arbeider inne i tunnelen på dagtid mellom klokka 09.00–21.00. Det blir i disse periodene kolonnekjøring med ledebil gjennom tunnelen, sier prosjektleder Heidi Strandvik i kommunens Investeringsprosjekter.

Kolonnekjøringen gjelder ikke i helgene, da det er det fri ferdsel på dagtid.

Spiraltunnelens tak må utbedres
BILDE: Spiralens tunnel fra 1961 gjennomgår nå en total renovering. Blant annet rensking av løst berg, og sikring med bolter og spøytebetong. Foto: Christian Dyhr Refsli

– Det må dessverre påregnes noe ventetid i ukedagene. I forbindelse med bringing (morgen) og henting (ettermiddag) av barn i Klokkargården naturbarnehage på Spiraltoppen vil det være fri ferdsel uten kolonnekjøring, sier Strandvik.

Heidi Strandvik håper på forståelse for at det i en periode vil være noe ventetid for å komme til og fra Spiralen.

Tunnelen vil fortsatt være nattestengt etter klokka 21.00.