Hvilke korona-regler gjelder nå egentlig? Når bør du teste deg? Hvor mange kan være samlet? Og hva med munnbind? Her finner du svarene.

Drammen har smittetall tilsvarende rødt nivå for land, men er vi likevel på gult tiltaksnivå - slik som resten av landet. Vi må holde ut og vi må fortsette å følge rådene fra helsemyndighetene. Kommuneoverlege John David Johannessen svarer på spørsmål som mange lurer på i disse dager.

Les også: - Følg smittevernrådene og ta vare på hverandre

John David Johannessen sittende på pressekonferanse i Dnb-bygget.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen svarer på spørsmål om korona.

Når bør man teste seg for korona?

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 skal testes. Typiske tegn er luftveisplager som ved forkjølelse eller influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler mange tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi.
 • Alle som har vært utsatt for smitte, enten som nærkontakt eller etter reise i land/region med høy forekomst av covid-19 de siste 10 dagene.
 • Dersom lege vurderer behov for det.
 • Personer som selv mistenker at de er smittet av covid-19.
 • FHIs flytskjema Covid-19 -testing ved symptomer

Hvor lenge skal man være hjemme når man er syk?

 • Hvis ikke covid-19: Holde seg hjemme til god allmenntilstand, altså i fin form og feberfri (lette restsymptomer som hoste og rennende nese behøver ikke tillegges vekt).
 • Hvis covid-19: Friskmelding og opphevelse av isolasjon skjer ved individuell vurdering ved helsetjenesten.

Hvor lenge skal man være i karantene?

 • En karantene varer i 10 dager fra sist man var i kontakt med en covid-19-smittet, eller var på reise i land/region med høy forekomst av covid-19.

Bør man fortsatt bruke hjemmekontor?

 • Alle som kan benytte seg av hjemmekontor, bør gjøre det.

Hvor mange kan nå være samlet i offentlig og privat sammenheng?

 • I private settinger er den anbefalte grensen på 10 personer, under forutsetning av at man kan opprettholde én meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • Arrangement på offentlig sted kan ha inntil 200 deltagere + arrangør, under forutsetning at man kan opprettholde én meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • Hva som er et arrangement, hvilke unntak som finnes til avstandsregelen og krav til arrangører finner man i covid-19-forskriften, eller mer lettvint formulert på FHIs nettsider.
 • For arrangementer uten faste sitteplasser er grensa 50 deltakere. Med faste plasser menes enten plassert tildelt på stedet eller i forkant (i form av navn eller nummererte seter).
 • Utendørsarrangementer kan gjennomføres med inntil 3 grupper á 200 personer.
 • Breddeidretten fase 1 kan åpnes. Dette innebærer at fotball åpner for gatelag og tilrettelagt fotball, 2. divisjon og øvrig nivå for kvinner. 4. nivå for herrer, mens håndballen åpner for utøvere i 2. divisjon samt 20-åringer.

Skal man tenke kohorter i hverdagen?

 • Kohorter er ikke et begrep i anbefalinger utenfor skole/barnehage. Begrepet som ellers er i bruk i anbefalingene er husstand eller tilsvarende nære. FHI har eksemplifisert tilsvarende nær kontakt som kjærester, nærmeste kolleger i kontorfellesskap og samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn. Dette begrepet forsøker å frem poenget at personer som ellers ikke holder én meters avstand, ikke skal måtte gjøre det f.eks. på et serveringssted eller et arrangement.

Hva slags avstandsregler er det som gjelder?

 • Anbefalt avstand til personer i annen husstand er minst én meter.
 • MEN: Man blir nærkontakt til andre ved å være nærmere enn to meter i minst 15 minutter (eller ved fysisk berøring). Så for å komme i karantene er det to meter som gjelder. Én meter er en krysning mellom praktisk hverdag og smittevern, og er den vi skal forholde oss til.

Hva med munnbind, skal vi bruke det? 

 • Munnbind kan bli anbefalt i situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde én meters avstand. Et typisk sted er på offentlig kommunikasjon, men andre situasjoner er også aktuelle.
 • Munnbind er ikke like effektivt som å holde én meters avstand, men er bedre enn å ikke bruke munnbind. For tiden er det anbefalt å bruke munnbind ved reise til og fra Oslo. Det er ikke vurdert å være behov for å bruke munnbind innad i Drammen.

Hva slags tiltaksnivå er Norge i dag?

 • Hele Norge er på gult tiltaksnivå, og tiltaksnivå følger ikke smittetallene som vi kjenner fra gule og røde land.
 • Selv om Drammen har smittetall tilsvarende rødt nivå for land, er vi likevel på gult tiltaksnivå. Endring av tiltaksnivå til rødt kan bli aktuelt i enkeltkommuner eller regioner dersom smittesituasjonen tilsier det. Det vil i så fall bli vurdert i kommunens kriseledelse, deretter godkjennes fra sentrale helsemyndigheter, og vil bli tydelig kommunisert ut til innbyggerne.
 • Endring til grønt er foreløpig ikke tillatt, og noen mener det først kan bli aktuelt på det sentrale Østlandet når vaksinering er kommet godt i gang.

Hvor lang ventetid er det for å bli testet, og får testsvar?

 • Tester du positivt for koronavirus, blir du ringt opp av kommunens smittesporingsteam.
  Dersom testen er negativ (det vil si at du ikke er smittet) ringer kommunen deg ikke. Da finner du svar på testen på helsenorge.no 1-3 dager etter at du tok testen. Vanligvis får du svar innen tre dager. Men tiden det tar å analysere prøvene varierer noe etter hvor mange som har tatt prøve. Pågangen er for tiden stor. Derfor kan det ta opp til 5 dager før resultatet er klart.
 • Har du barn under 16 år som har tatt testen, finner du prøvesvaret deres på helsenorge.no.
 • Hvis du ikke kan logge inn på helsenorge.no, kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

På denne siden til Folkehelseinstituttet får du all fakta, råd og tiltak knyttet til koronaviruset: FHIs koronasider