Starter innsamling til ukrainske flyktninger som kommer til Drammen

Sannsynligheten er stor for at det kommer ukrainske flykninger til Drammen om ikke alt for lang tid. Når eller hvor mange, er det foreløpig ingen som vet. På Blå kors starter de nå innsamling av utstyr til de som kommer til Norge og Drammen.

- I første omgang starter vi med innsamling av klær, sko, barneutstyr (vogner osv.), vesker, sekker og leker, sier Tanja Vatnås og Ingvild Harstad, virksomhetsledere ved Blå kors i Drammen.

to ansatte ved blå kors står inne på lageret mellom masse brukte klær og sko.
BILDE: Tanja Vatnås (t.v) og Ingvild Harstad, virksomhetsledere ved Blå kors er klare for å ta i mot klær og utstyr fra drammensere.

Harstad forteller også at det vil bli opprettet en spleis for å kunne kjøpe inn blant annet nytt undertøy. Hvis folk ønsker å gi undertøy, må det være med merkelappene på. Spleisen vil også opprettes på Facebook-siden til Blå kors.

  • Fra tirsdag 8. mars vil det bli mottak i Arups gate 18 (i Blå kors lokaler) på Bragernes.
  • Mottaket er åpent tirsdager fra kl. 11.00 – 13.00 og torsdag fra kl. 15.00 – 18.00.

Ordfører Monica Myrvold Berg håper mange benytter muligheten til å hjelpe de som har måtte reise fra alt i hjemlandet sitt og nå kommer til et nytt og fremmed land.

- Det er mange som ønsker å bidra og gjøre noe for de som har måtte flykte. Dette er en fin mulighet for å hjelpe de som kommer hit til kommunen vår, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Siden man foreløpig ikke vet hvor mange som kommer og hva som eventuelt trengs av utstyr når de kommer, så starter Blå kors i første omgang innsamling av det de vet det vil bli behov for.

- Når vi vet mer om flykningene og om bosituasjonen vil det trolig også bli behov for andre ting, sier Ingvild Harstad og legger til at Blå kors vil legge ut informasjon om dette på sin Facebook-side.

Etter hvert som Blå kors får inn utstyr, vil de merke de ulike kassene til ulike målgrupper. De vil pakke kasser der det står størrelse og kjønn og hva som er i kassene. I samarbeid med kommunen vil da utstyret komme til de riktige menneskene til gode.

Har du spørsmål rundt innsamlingen kan du ta kontakt med:

  • Tanja Vatnås: 41613279
  • Ingvild Harstad: 90587027