Hytta på Steinkjerringa rives

Selve bygget skal fjernes, men uteområdet på 27 mål skal tilrettelegges for markagjester med blant annet rasteplass.

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet bestemte onsdag 11. mai at det lafta hovedbygget skal bort og at uteområdet skal videreutvikles. Drammen kommune kjøpte eiendommen i 2015 for å sikre at allmennheten hadde tilgang til området, som ligger i nærheten av markadestinasjonen Tverken. De to siste årene har kommunen revet uthus og begynt arbeidet med å rydde på tomta.

Hytta slik den ser ut i dag
BILDE: Steinkjerringa ble bygget i 1932. Den skal nå rives og uteområdet skal legges til rette for markagjester.

Historefortelling og rasteplass

Nå skal det lafta hovedhuset fra 1932 bort. Huset er i dårlig forfatning, og tilstandsrapporten peker på skader, sopp og råte. Grunnmuren skal bevares der det er praktisk og estetisk mulig. Det skal settes opp informasjon om historien til stedet. Uteområdet på Steinkjerringa skal brukes til friluftslivsformål for allmennheten og det skal lages rasteplass.

Kasterøys

Steinkjerringa er opprinnelig navnet på kasterøysa som ligger på tomta, men er også navnet på hytta. Opprinnelig ble den bygget som privat hytte, men fungerte fra 1940-tallet til 1980-tallet som utfarts- og serveringssted.

Varde av stein som danner figuren av et menneske
BILDE: Kasterøysa som fikk form som ei kjerring.