Drammen kommune holder rådhuset og andre publikumsrettede tjenester stengt for publikumsoppmøte fra mandag morgen og inntil videre.

Dette tiltaket innføres for å bidra til forhindre spredning av koronaviruset. Kommunen vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig for innbyggerne, men vi ber om at du tar kontakt på annen måte enn å møte opp.

Du kan kontakte oss på:

  • Telefon 32 04 00 00
  • E-post
  • Chatfunksjonen på kommunens nettside
  • Facebook

Strengere regler

Virksomheten helsefremmende tjenester 0-100 opprettholder deler av sin virksomhet som normalt, men innfører tiltak og strengere regler for besøk.

Jordmortjenesten

Hvis du har luftveissymptomer, har vært i kontakt med noen som har fått påvist koronasmitte eller har vært utenfor Norge de siste 14 dagene, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon før du kommer til din avtale.

Hjemmebesøk utgår inntil videre, friske kvinner kan komme til jordmortjenesten

Jordmortjenesten nås på telefon 32 04 95 90 mellom klokken 09.00 og 15.00.

Helsestasjonene 0-5 år

Helsestasjonene er åpne, men kontroller etter fylte 6 måneder utsettes. Nye timeinnkallinger vil bli sendt ut.

Hjemmebesøk etter fødsel gjennomføres kun etter individuelle vurderinger. Friske barn og foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen for en tidlig konsultasjon der.

Se kommunens nettside for telefonnummer til den enkelte helsestasjon.

Helsestasjon for ungdom

Drop-in timer utgår, kun avtalte timeavtaler gjennomføres.

Vi oppfordrer alle innbyggerne i Drammen kommune til å ha minst mulig kontakt med andre, for å bidra til å redusere spredningen av koronaviruset.