Bli sterkere og stødigere i egen stue

I disse tider med mer innetid, er det fint å kunne trene med god instruksjon fra vedlagte filmer. Du skal se trening får fram smilet og stødigheten. Lykke til!

Inaktivitet er en av de store truslene mot selvhjulpenhet og fungering i hverdagen for mange eldre, og en alvorlig konsekvens er fall og fallskader. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader hos utvalgte grupper eldre.

For hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt er trening med fokus på styrketrening og balanse det tiltaket som har vist seg å ha best effekt.

Hjemmeboende eldre

Målgruppa for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemiddel innendørs, men opplever i enkelte situasjoner endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet.

”Sterk og stødig”, forebyggende treningsgrupper for seniorer, er resultat av et samarbeid mellom kompetansemiljøet innen bevegelsesvansker og fall hos eldre ved NTNU (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap), fysioterapeuter fra flere norske kommuner og EU-nettverket ProFouND.

Tren med oss

Trimprogram for deg som slipper å bruke hjelpemidler for å gå: 

Trimprogram for deg som bruker hjelpemidler for å gå: