Stor beredskapsøvelse på Drammensbadet

Torsdag 24. november vil politi, helsevesen og militært personell ha øvelse på og rundt Drammensbadet. Øvelsen er planlagt som en masseskadeøvelse. Det vil derfor kunne høres skyting og noe støy fra området.

Øvelsen vil foregå fra klokken 09.30 til ca. klokken 15.30. Gangveien mellom Drammensbadet og friidrettsstadion vil være sperret fra klokken 09.00–kl. 12.00. I den perioden må gående ta veien rundt friidrettsbanen. Kartet under viser hvor publikum skal gå.

Drammensbadet vil være stengt frem til kl. 16 denne dagen.

Kart som viser sperrede gangveier
BILDE: I kartet ser du hvilke gangveier som av sikkerhetsmessige årsaker vil være sperret fra kl. 09 til kl. 12 torsdag 24. november.

Øve på varsling og samvirke

Øvelsen foregår to steder, henholdsvis Drammensbadet og Drammen sykehus. Første del foregår på Drammensbadet der det skal øves på en situasjon med masseskade, med elementer av PLIVO (pågående livstruende vold). Målet er å øve på varsling og på hvordan nødetatene og forsvaret skal opptre og samvirke i farlige situasjoner.

Øvelsen fortsetter på Drammen sykehus. Her vil det bli øvet på behandling av skadde og å transportere disse til akuttmottaket. Dette vil bety ekstra biltrafikk inn til Drammen sykehus fra ca. klokken 11.45 torsdag.

Sendes ut informasjon via SMS i forkant

Beboere, skoler, barnehager og bedrifter i nærområdet blir varslet om øvelsen. I tillegg vil det bli sendt ut SMS til alle som er folkeregistrert i området rundt Drammensbadet.