Stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare i hele vår region. En lang periode uten nedbør har gjort skogen tørr slik at et lite bål eller engangsgrill raskt kan utvikle seg til en stor skogbrann.

Skogbrannvarselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

I tidsrommet mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild. Det innbefatter engangsgrill, primus, stormkjøkken, bål, og bålpanner i eller i nærheten av skog og utmark. Merk at strand regnes som utmark.

Bilde av bålpanne og engangsgrill.
BILDE: I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålforbud

Se også spørsmål og svar om det generelle bålforbudet på Drammensregionens brannvesens nettside.

Ved brann, ring nødnummeret 110!