Opphevelse av ekstraordinært forbud i Drammensregionen

Den lokale forskriften som innebar at det var forbudt å gjøre opp ild overalt i Drammensregionen oppheves fra 30. juni kl. 15.

Engangsgrill
BRANNFARE: Engangsgrill blir svært varme under og kan derfor forårsake brann. (Foto: AdobeStock)

Les mer om reglene som gjelder fra 30. juni kl. 15 på Drammensregionens Brannvesens nettsider.

Ved brann, ring nødnummeret 110!