Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare i hele vår region. En lang periode uten nedbør har gjort skogen tørr slik at et lite bål eller engangsgrill raskt kan utvikle seg til en stor skogbrann.

Skogbrannvarselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

I tidsrommet mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild. Det innbefatter engangsgrill, primus, stormkjøkken, bål, og bålpanner i eller i nærheten av skog og utmark. Merk at strand regnes som utmark.

Bilde av bålpanne og engangsgrill.
BILDE: I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålforbud

Det er ikke forbudt å selge engangsgrill, men det er restriksjoner for hvor du kan bruke den. I perioder med tørt vær skal det lite til før bruken av engangsgrill utvikler seg til en stor skogbrann.

Er du usikker på om du kan bruke engangsgrill, og når? I dette flytskjemaet finner du svar på ulike problemstillinger. Begynn på toppen og sjekk hva som er lov.

Ved brann, ring nødnummeret 110!