Stortingspresidenten besøkte ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Drammen fikk i går besøk av Tone Wilhelmsen Trøen – landets stortingspresident. Trøen fikk en god innføring i hvordan ungdomsrådet jobber og hvilke saker de unge synes er spesielt viktige.

Stortingspresidenten besøker ungdomsrådet i Drammen kommune
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte noen representanter fra ungdomsrådet i kommunestyresalen. Rekke 1: Tiril Sofie Røstad og Jesper Amundsen Strøm (nestleder). Rekke to: Hamdi Abdullahi Dagane, Syeda Samey Ali Gilani og Francesca Anh Mai Nguyen. Bak: Masange Jabateh.

Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. I Drammen kommune er det 17 ungdommer som sitter i ungdomsrådet.

– Ungdomsrådet har samme rolle som andre politikere og de har en viktig stemme, sa ordfører Monica Myrvold Berg da stortingspresidenten møtte ungdomsrådet i kommunestyresalen på rådhuset i Drammen mandag ettermiddag.

Bestemmelser som fattes i styrer, råd og utvalg er avgjørelser som ofte får konsekvenser for kommende generasjoner. Avgjørelsene er kanskje noe som barn og barnebarn av de som er unge i dag skal leve med.

– Vi må flytte makten til de det gjelder. Vi er avhengig av å se saker fra deres synsvinkel, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Den siste tiden har det vært kommuneplanprosessen som ungdomsrådet har fått bryne seg på. De tar også opp egne saker. Skole og skoleskyss er viktige tema som de har engasjert seg i.

I møtet med stortingspresident var det bare syv fra ungdomsrådet som kunne komme. Busstreik og korona fikk skylden for at det ikke var flere av rådets medlemmer som kom.

Jesper Amundsen Strøm og Tiril Sofie Røstad
BILDE: Nestleder i ungdomsrådet Jesper Amundsen Strøm har to års erfaring med denne type verv. Blant annet som nestleder for Ungdommens fylkesting i Buskerud. Tiril Sofie Røstad har ett år fra ungdommens kommunestyre i Svelvik.

En lyttende stortingspresident

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
BILDE: – Det er utrolig viktig at unge stemmer blir hørt, og da er det fint å vite at de faktisk får medvirke, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Ordfører Monica Myrvold Berg fortalte at ungdomsrådet har taletid foran hovedutvalgsmøtene. Der kan de ta ordet og mene noe om saker som skal tas opp. Da er det viktig at dokumentene til møtene er lette å forstå.

– Dokumentene skal være lettleste og mulige å forstå, sa Jesper Amundsen Strøm (nestleder).

Han fikk støtte fra flere utvalgsmedlemmer om at det er mange nye ord å sette seg inn og lære seg betydningen av.

Møtet med stortingspresidenten fikk fram viktigheten av at ungdommen hevder sine meninger.

– Vi ser at vi er viktige, sa utvalgsmedlem Tiril Sofie Røstad. Noe flere nikket bekreftende til.

Rekrutteres fra ulike deler av samfunnet

Stortingspresidenten var opptatt av hvordan ungdommen ble rekruttert til rådet. Dagens ungdomsråd består av representanter fra de tre gamle kommunene.

Rekrutteringen skjer i hovedsak fra elevrådene i 10. klasse eller fra videregående skole. Men alle ungdommer som ønsker å sitte i ungdomsrådet kan søke om det. Det er ønskelig å få en bred sammensetning med ungdommer fra alle deler av samfunnet.

Representantene blir valgt for ett til to år av gangen. Christine Bording Henriksen er sekretær fra administrasjonen i Drammen kommune og ungdommene får god faglig støtte fra kommunalsjef Kultur, idrett og frivillighet, Jorunn Staavi Larsen, som er utvalgets koordinator.

Francesca Anh Mai Nguyen
BILDE: – Det sier jo litt stas at stortingspresidenten har lyst til å besøke oss, det kan føre til at det er flere ungdommer blir engasjert og får lyst til å delta i debatter, og kanskje søke å bli medlem av ungdomsrådet, sa Francesca Anh Mai Nguyen.

Korona stopper for besøk til stortinget

Til vanlig er det ca. 20.000 barn og unge som besøker stortinget i løpet av året. De får omvisning og lærer om demokratiet. Siden koronaviruset har satt en stopper for disse besøkene har stortingspresidenten intensivert sine besøk ut til skoler og ungdomsråd.

– Jeg har veldig tro på at når du har kjennskap til hvordan ting fungerer, så får du mer tillitt til systemet og kanskje får du mer lys til å delta, avsluttet stortingspresidenten.

tre personer går i en trapp
BILDE: En travel stortingspresident besøker skoler og ungdomsråd. Stortinget er stengt for denne type besøk derfor intensiveres hennes møteprogram utenfor Stortinget.