Drammen deltar på Strandryddeaksjonen 2020

Bli med å rydde. Selve Strandryddedagen er 19. september, men aksjonen varer i to uker og du kan rydde når det passer deg.

Mennesker som rydder søppel på stranda
BILDE: Nå starter årets Strandryddeaksjonen. Bli med da vel.

Hva er Strandryddeaksjonen?

Strandryddeuka er en nasjonal dugnad satt i gang av Hold Norge Rent. Normalt er aksjonen på våren, men grunnet Covid-19 ble den i år utsatt til høsten. Aksjonen er også forlenget, og varer nå ikke bare en uke, men to uker. Selve Strandryddedagen er 19. september, men du rydder når det passer deg.

Du kan lese mer om tips til trygg rydding og om ulike deler av aksjonen på hjemmesidene til Hold Norge Rent.

Hvorfor ryddes det?

Målet er å rydde strender for skadelig avfall, i stor grad plastavfall. Rydding bidrar til en innbydende og ren vannkant og natur. Dyr slipper å bli skadet av skrot og folk som bruker områdene slipper å tråkke og bade i søppel.

Hvem kan delta?

Alle innbyggere, lag, foreninger, skoler, barnehager og alle som ferdes i elve- og strandkanten fra Krokstadelva til Svelvik er invitert til å være med. Velkommen til deltakelse.

Hvor skal det ryddes i Drammen?

Du kan rydde der du vil i strandkanten langs tjern i marka, langs Drammenselva og Drammensfjorden. Alle bidrag teller.

Hvordan kan du delta?

Hvis du vet om et forsøplet sted kan du lage din egen aksjon, eller melde deg på en eksisterende aksjon på ryddeportalen til Hold Norge Rent.

Du kan få utdelt hansker og søppelsekker til ryddingen ved bibliotekene i kommunen, og på rådhuset i Drammen.

Innlevering av avfall er gratis ved RfDs gjenvinningsstasjoner i Svelvik og på Lindum, men for å benytte deg av tilbudet må du:

  1. Registrere ryddeaksjonen i ryddeportalen
  2. Henvende deg til en ansatt på stasjonen ved innlevering.
  3. Registrere aksjonen som avsluttet i ryddeportalen

Du finner mer info fra RfD på deres hjemmesider.

Har du ikke bil?

Kommunen kan også hente avfallet ditt, om du setter det samlet og godt synlig langs en kjørbar vei, (f.eks. langs Elveparken), på en parkeringsplass eller bussholdeplass.

Send en e-post med god beskrivelse av hvor avfallet står til: strandrydding@drmk.no

Bli med og ta et tak for naturen og de som bruker den! Takk for at du rydder.