Streiken i kommunesektoren avblåses

Regjeringen bruker tvungen lønnsnemnda i lønnsoppgjøret for de streikende Unio-medlemmene. Streiken avblåses med umiddelbar virkning, og de streikende gjenopptar arbeidet så fort som mulig.

Sist endret: