Regjeringen bruker tvungen lønnsnemnda i lønnsoppgjøret for de streikende Unio-medlemmene. Streiken avblåses med umiddelbar virkning, og de streikende gjenopptar arbeidet så fort som mulig.

I Drammen kommune har streiken i størst grad berørt driften av barnehager og skoler. Disse er tilbake i normal drift fra og med mandag 7. juni.

Kommunens øvrige tjenester skal være tilbake i normal drift fra og med lørdag 5. juni.