Folkehelseinstituttet har kommet med nye kriterier for testing av koronavirus. Her presiseres det hvem som skal testes og hvem som ikke skal testes. I tillegg presiseres det at det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. Vestre Viken helseforetak har nå informert kommunen om hvilke retningslinjer de legger til grunn for testing.

I retningslinjene til Vestre Viken fremkommer det at sykehuset per nå ikke kan teste helsepersonell i primærhelsetjenesten på grunn av for liten kapasitet.

– Dette er selvfølgelig ikke gunstig. Vi liker å ha kontroll på all smitte og følge all smittevei slik at vi kan være føre var i alle tilfeller. Vi jobber med å finne andre løsninger for å få gjennomført testing av det personellet som ikke kommer innenfor testingen som vårt lokalsykehus kan gjøre. Vi har forhåpninger om at det skal føre frem, samtidig som vi erkjenner at når vi nå er på vei inn i denne nye fasen så er det stadig viktigere at alle har fokus på å opprettholde sosial distansering. Når vi ikke bidrar til smittespredning i vår hverdag, da vil smitte holdes best mulig under kontroll, sa kommuneoverlege John David Johannessen på dagens pressebrief.

Personer med lettere akutt luftveisinfeksjon testes ikke

De nye retningslinjene innebærer også at personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon som forkjølelse eller vondt i halsen, vanligvis ikke testes. Dette gjelder også hvis de har vært på reise. Det er rett og slett ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen. Personer med slike symptomer skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

Les mer om de nye kriteriene for testing på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

Første friskmeldte i Drammen

En hyggelig nyhet i disse dager er at en av de første som hadde positiv prøve i Drammen nå er friskmeldt.

Se dagens pressebrief

De nye kriteriene var et av hovedpunktene under dagens pressebrief. Under kan du se pressebriefen i sin helhet.