Drammen kommune, som resten av Norge, er i en vanskelig situasjon som påvirker oss alle på grunn av spredning av koronavirus. Vi er i en ny fase i smittevernarbeidet og vi må begynne å prioritere hvordan vi bruker personalet i omsorgstjenestene for å kunne gi nødvendig helsehjelp til de som trenger det mest.

Det er strenge karanteneregler knyttet til helsepersonell for å unngå å smitte sårbare grupper og vi har nå mange som sitter i karantene i Drammen kommune. Vi regner også med at flere av våre ansatte vil bli syke i tiden framover

I tillegg bygger vi opp egne tilbud til innbyggere med hjelpebehov, som enten er syke med koronavirus, eller i karantene for å redusere smittefare. Derfor må vi gjøre strenge prioriteringer for de som har behov for tjenester fra hjemmetjenesten og ved institusjon(sykehjem) i de neste tre ukene.

Hjelpen prioriteres

Vi vil evaluere dette tiltaket fortløpende og det må påregnes endringer og mulig forlengelse av tiltaket. Ved endringer vil vi gi ny oppdatert informasjon.

Hjelpen vil bli prioritert i denne rekkefølgen framover;

  1. Nødvendig helsehjelp som vurdering og oppfølging av helsetilstand, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøk.
  2. Sårstell
  3. Praktisk bistand som for eksempel vask av hus, klær og ukentlig hjelp til dusj. 
  4. TED strømper - kan være på i mange dager uten helserisiko, de vil derfor ikke bli tatt av og på morgen og kveld i denne perioden.
  5. Sosiale aktiviteter anbefales ikke av helsemyndighetene og det vil derfor ikke ytes bistand til det.

Drammen kommune vil arbeide for å sikre gode og faglig forsvarlige tjenester også i tiden framover og det er viktig å presisere at det utøves faglig skjønn for hver enkelt bruker og pasient. Vi gjør alt vi kan for å gjøre så riktige prioriteringer som mulig i denne krevende perioden.

Bistå i samråd med fagfolk

Vi oppfordrer og håper at pårørende som ikke er i karantene, og som er friske, kan bistå sine nærmeste som bor hjemme – i tett samråd med våre fagfolk. 

Kommunen beklager ulempene dette medfører for den enkelte.