Virksomheten helsefremmende tjenester 0-100 opprettholder deler av sin virksomhet som normalt, men innfører tiltak og strengere regler for besøk.

Her er retningslinjene som gjelder ved besøk hos jordmortjenesten og helsestasjonene:

Jordmortjenesten

Ta kontakt med oss på telefon før du kommer til din avtale dersom du har …

  • … luftveissymptomer
  • … vært i kontakt med noen som har fått påvist koronasmitte eller
  • … vært utenfor Norge de siste 14 dagene (fra og med tirsdag 17. mars inkluderer dette også Sverige og Finland som er de to siste landene nordmenn kunne besøke uten å bli satt i karantene ved hjemkomst)

Hjemmebesøk utgår inntil videre. Friske kvinner kan komme til jordmortjenesten.

Jordmortjenesten nås på telefon 32 04 95 90 mellom klokken 09.00 og 15.00.

Helsestasjonene 0-5 år

Helsestasjonene er åpen, men kontroller etter fylte 6 måneder utsettes. Nye timeinnkallinger vil bli sendt ut.

Hjemmebesøk etter fødsel gjennomføres kun etter individuelle vurderinger. Friske barn og foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen for en tidlig konsultasjon.

Se kommunens nettside for telefonnummer til den enkelte helsestasjon.

Helsestasjon for ungdom

Drop-in-timer utgår. Kun avtalte timeavtaler gjennomføres.