Enige om intensjonsavtale om fusjon

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi har signert en intensjonsavtale om fusjon mellom de to konsernene. Formannskapet i Drammen kommune fikk fredag 12. februar en orientering om intensjonsavtalen.

Drammen kommune eier halvparten av Glitre Energi. Den andre halvparten av selskapet eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud gjennom selskapet Vardar.

- Eierskapet i Glitre er en viktig eierpost for Drammen kommune. Nå har vi fått en orientering om intensjonsavtalene styrene i Glitre Energi og Agder Energi er blitt enige om. Eierne skal nå ta stilling til denne intensjonsavtalen, og kommunestyret i Drammen får denne saken til behandling for å avgjøre hvordan vi stiller oss til fusjonsplanene, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Styringsgruppa i Agder Energi og GLitre Energi
BILDE: Styringsgruppen for Glitre Energi og Agder Energi med styreledere foran. Lars Erik Torjussen, Agder Energi (t.v.) og Ann-Christin Andersen, Glitre Energi (t.h.).

- Står sterkere sammen

Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. I en pressemelding fra de to selskapene står det at en fusjon vil bidra til å sikre og skape flere lokale arbeidsplasser, og et styrket konsern vil tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere.

- Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om man skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke, men vår anbefaling er klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres. Sammen vil vi kunne skape større verdier og gi fart til elektrifiseringen av samfunnet, sier Ann-Christin Andersen og Lars Erik Torjussen som er styreledere i henholdsvis Glitre Energi og Agder Energi.

Styrene i de to selskapene mener at Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen både strategisk og industrielt. Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde.

- En fusjon vil gi bedre lønnsomhet allerede etter kort tid og gi økt vekstkraft, og dermed muliggjøre større utbytter til eierne. Men fusjonen handler om mer enn synergier. Det handler aller mest om å utvikle verdier for kunder, eiere og samfunn, og ikke minst skape nye muligheter og attraktive arbeidsplasser for våre medarbeidere, sier Andersen.

Ingen mister jobben - ingen må flytte

Styrene er enige om at ingen medarbeidere skal sies opp eller måtte flytte som følge av fusjonen. Arbeidstakerorganisasjonene i begge konsernene er positive til avtalen.

- Det har vært et godt samarbeid for felles mål. Vi har jobbet for å trygge arbeidsplassene i begge regionene og er tilfreds med de løsningene vi har kommet fram til i avtalen. Det er viktig å bli en større aktør for å styrke konkuranseevnen og trygge arbeidsplassene, sier Rune Bæver som er hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli som er konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi.

Styrenes anbefaling er oversendt de to eierutvalgene som vil koordinere videre prosesser mot eierne i de to konsernene. Eiernes godkjennelse av intensjonsavtalen er en forutsetning for eventuelle videre fusjonsforhandlinger.

Portrettbilde av Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi .
BILDE: Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi .

Fakta:

Gjennom en fusjon etableres Norges nest største nettselskap med ca. 300.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

Om Glitre Energi:

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Selskapet produserer 100 prosent fornybar energiGlitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Om Agder Energi:

Agder Energis virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 prosent av aksjene