De lenge etterlengtede gjestebryggene står klare til å ta imot båtfolket. Nedre del av Dampskipskaia mot Doktorparken har fått 75 meter med brygger som er bygget i historiske stil.  Snart er det lett å fortøye og stige i land i Svelvik sentrum.

Gjestebrygger sett fra sjøsiden
BILDE: De nye gjestebryggene sett fra sjøsiden.

Båtgjestene som tidligere bare kunne vinke til Svelvik, på veien gjennom Strømmen, kan snart stoppe og gjøre seg nærmere kjent med den lille perlen ved Drammensfjorden. Spisesteder og handelsstand omfavnet i sin tid beslutningen om å bygge bryggene. Gjestebrygger er også beskrevet som tiltak i Næringsrådets plan og oppgaveutvalgets omdømmeprosjekt hadde bryggen på sin topp tre liste. 

Gratis å fortøye

Det er gratis å bruke bryggene, som skal være åpne fra april til september. Antall båter det er plass til samtidig, kommer an på hvor store båtene er, og hva helsemyndighetenes regler sier. Båtene må fortøye langsetter.

Hver helg er båttrafikken stor på Drammensfjorden og nå går det an å ta en stopp i Svelvik og bunkre opp mat, ta en matbit, eller en is, før turen går videre. De som har båtene sine innerst i elva vet at Drammensfjorden er drøy, så et sted å stoppe kan være kjærkomment.

Gjestebrygge i Svelvik
BILDE: Det er gratis å fortøye.

Litt småpirk står igjen

Byggingen av bryggene startet i november 2019. I dag overleverte entreprenøren anlegget til Drammen kommune.

– Vi håper å få til en markering på et senere tidspunkt, når det er trygt, sier prosjektleder Nina Nilsen Åshaug ved Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.  Hun legger til at det er noen småting som må på plass før de første gjestene kan fortøye.

En trelist som fendring på utsiden av brygga og en kaifrontlist må kappes. I tillegg må en vegg på ett av husene ved anlegget få ny murpuss.

Prosjektleder Nina Nilsen Åshaug ved Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune
BILDE: Prosjektleder Nina Nilsen Åshaug ved Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Roser naboene

Det har vært støy i byggeperioden med flere uker med spunting. Spunt er en støttekonstruksjon som holder løsmassen unna og som hamres ned i grunnen.

Det ble også litt forsinkelser i spuntarbeidet, fordi det var mer stein i grunnen og hardere masser enn undersøkelsene i forkant viste.

– Vi har hatt god kontakt med naboen, og vi vet at deler av arbeidet med bryggene har vært en belastning. Naboene har vært helt fantastiske. Ingen har klaget selv om det har vært mye støy i perioder, forklarer Nina Nilsen Åshaug. 

Et ordtak sier at den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Så får vi håpe at anlegget blir til gleder for veldig mange.

Doktorparken og det gamle ferjeleiet

Doktorparken er en forlenger av gjestebryggeanlegget. Prosjektlederen røper at hun håper på å få midler til en oppgradering av parken. Sitteskulpturen som skal pryde stedet, ble kjøpt inn da Svelvik var egen kommune. Planen er at den skal plasseres nederst i Doktorparken mot strømmen.

– Vi håper at oppgradering av Doktorparken blir prioritert, sier Åshaug.

Det gamle ferjeleiet, som nå er en del av gjestebryggen, er satt i stand for å ivareta det gamle historiske miljøet i Svelvik. Innspill fra Vestfold fylkeskommune i forbindelse med byggesøknaden var nettopp å bruke materialer og planter som fremmer Svelviks kulturmiljø. Det er derfor benyttet tredekke i hele bryggens lengde. Det står i stil med Svelviks maritime preg.

Gjennom skogen, bak den gamle kinogården, renner Snekkerbekken. Den er lagt i rør under Storgaten og kommer ut i det fri ved gjestebryggen, før den renner ned i Svelvikstrømmen.  Snekkerbekkens utløp er ikke er en del av prosjektet, men det er planer for å oppgradere området rundt kulverten hvor bekken renner ut i strømmen.

Snekkerbekken renner ut i Svelvikstrømmen
BILDE: Her renner Snekkerbekken ut i Svelvikstrømmen, og her var det gamle ferjeleiet.

En del av Kyststien

Kyststien som kommer fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune går inn i Drammen kommune på Berger og videre mot Svelvik sentrum. I sentrum smyger store deler av stien seg langs med Svelvikstrømmen.  Kyststien går langs gjestebryggen og videre inn i Doktorparken. Svelvikferjen tar vandrerne over på Hurum-siden og inn i Asker kommune.

Det er brukt trematerialer og planter som fremmer Svelviks kulturmiljø
BILDE: Det er brukt materialer og planter som fremmer Svelviks kulturmiljø. Kyststien går langs gjestebryggen.