Sykkelsatsing de neste ti årene

Benytt anledningen til å si din mening om blant annet sykkelveinettet, hvor og hvordan det skal være de neste ti årene i vår kommune. Høringsfristen går ut 4. juni.

Kommunestyret i Drammen vedtok 23. mars 2021 å sende forslag til sykkelplan for Drammen kommune ut på seks ukers høring og offentlig ettersyn. Målet er at så mange som mulige av kommunens innbyggere vil komme med sine innspill om hvordan de ønsker en best mulig sykkelframkommelighet skal være i årene framover.

Planen legges ut på høring og offentlig ettersyn for innspill på innhold, vurderingskriterier og kart over sykkelnettet.

Elisabeth von Enzberg-Viker på sykkel
BILDE: Samferdselsplanlegger Elisabeth von Enzberg-Viker ønsker at mange drammensere kommer med innspill til den nye sykkelplanen for de neste ti årene. Høringsfristen går ut 4. juni, så benytt sjansen nå.

Si din mening nå

Ved å komme med innspill til sykkelplanen, kan du være med på å påvirke den videre sykkelsatsingen i Drammen kommune de neste ti årene. Så benytt anledningen nå.

– Vi ønsker å få inn mange og gode innspill på sykkelplanen, som for eksempel hvor skal sykkelveinettet gå, hvilke type anlegg skal lages, ønsker man gang- og sykkelvei i ett eller separat sykkelveinett?  sier samferdselsplanlegger Elisabeth von Enzberg-Viker i Drammen kommune, og legger til at det er viktig å se på kriteriene, som skal brukes når innspillene skal prioriteres.

Utbygging styres av økonomi

Sykkelplanen viser hvordan sykkelsatsingen kan ivaretas gjennom definisjon av visjon, mål og satsingsområder. Det er også definert et sykkelnett for hele kommunen, hvor 86 prosent av innbyggerne bor nærmere enn 200 meter fra nærmeste definerte sykkelrute.

Som del av planen er det utarbeidet et sett vurderingskriterier, som skal legges til grunn for prioritering av utbygging på strekninger. Til tross for planens tiårige horisont vil utbyggingshastigheten av de større prosjektene avgjøres av tilgjengelige midler. Planen sier derfor ikke noe om utbyggingshastigheten.