Tillatt sykling mot enveiskjøring i flere bygater

Nå er det åpnet opp for at syklister kan sykle mot kjøreretningen i flere gater, hele 13 nye steder, rundt i Drammen by.

I mange år har blant annet gatepartiet fra St. Olavs gate til Gamle Kirkeplass vært lovlig å sykle mot enveiskjøring.

Syklister har fått bedre framkommelighet med ny skilting. Skiltingen har blitt endret enten ved å tillate sykling mot enveisregulering eller ved å endre skiltene fra innkjøring forbudt til forbud mot motorvogn. Noen steder har det også blitt justert på parkering langs gatene for å sikre trafikksikkerheten for syklistene.

Forbudsskilt enveiskjøring med unntak av sykling
BILDE: I enveiskjørte Harald Hårfagres gate på Austad kan man sykle mot kjøreretningen.

Tiltak er blitt gjort på følgende strekninger:

 • Lammers gate
 • Elsters gate
 • Solbergs gate
 • Store Landfall Øvre
 • Toppenhaugveien
 • Skomakergata
 • Brannpostveien
 • Harald Hårfagres gate
 • Olaf Bergers vei
 • Danvikbakken
 • Kleivene
 • Krinsilen
Danvikbakken tillatt å sykle mot enveiskjøring
BILDE: Danvikbakken er ei av flere gater i Drammen by hvor det nå er tillatt å sykle mot enveiskjøring.

Lovlig, sikrere og raskere

– Vi ønsker å prioriterer syklistene. Ved å åpne for sykling mot kjøreretning sikrer vi bedre og lovlig framkommelighet for syklistene. I dag er det mange som må sykle omveier for å komme fram til bestemmelsesstedet, så nå kan de komme raskere fram. Noen har gjort dette ulovlig tidligere, så da er det kjekt å få dette i lovlige former, sier Elisabeth von Enzberg-Viker, samferdselsplanlegger ved Samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune, og legger til:

– I flere av disse gatene er det er mindre trafikk. Dermed blir det sikrere for syklistene å bruke disse veiene. Dessuten slipper syklistene å sykle på fortauene, noe som tidvis har vært til irritasjon for de gående.

Elisabeth von Enzberg-Viker portrett med sykkelhjelm
Samferdselsplanlegger i Drammen kommune, Elisabeth von Enzberg-Viker ønsker ved å åpne for sykling mot kjøreretning å sikre bedre og lovlig framkommelighet for syklister. Foto: Birgitte Simensen Berg