Ta influensavaksinen hvis du er i en risikogruppe

Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom. Vaksinen gis hos fastlegen din. Er du 65 år eller eldre kan du også ta vaksinen under kampanjedagene ved vaksinesenteret i Thams gate 5 i uke 44. Dette gjelder også om du fyller 65 år i influensasesongen.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Disse får tilbud  om vaksine via sin arbeidsgiver.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Les mer om influensavaksine på fhi.no

Her kan du som er i en risikogruppe ta vaksinen

 • Du kan ta kontakt med fastlegen din for å få influensavaksine.
 • Om du er fyller 65 år i influensasesongen (til og med uke 20 i 2023) eller er eldre kan du benytte deg av kampanjedager på vaksinesenteret i Thams gate. Kampanjedager er i uke 44, onsdag 2. november, torsdag 3. november og fredag 4. november kl. 09.00-14.30.

 • Influensavaksinen vil i år koste 250,- inkludert konsultasjonen på kampanjedagene. Fastlegekontoret kan ha andre priser.
 • Det er også anbefalt lungebetennelsevaksine (Pneumokokkvaksine) til samme grupper som anbefales influensavaksine. FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon hvert 10. år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon etter mer enn 5 år. Denne vaksinen koster 450,- på kampanjedagene.

Bestill time