Tar ut tømmer langs lysløypa på Nordbykollen

I omtrent 14 dager fremover vil det foregå tømmerhogst langs lysløypa på Nordbykollen. Eventuelle sår etter hogstmaskinene på turveiene vil bli reparert når arbeidet er ferdig.

Skogsmaskin i skogen
BILDE: Dette er en av maskinene som brukes under tømmerhogsten på Nordbykollen.

Det er flere årsaker til at kommunen tar ut tømmer langs den populære lysløypa som går rundt Nordbykollen. Først og fremst er det en del gran som er hogstmoden. Den må tas ut for å unngå spredning av biller. Samtidig åpnes skogen litt opp slik at utsikten enkelte steder blir bedre.

Tynning av skogen gir også fordeler med tanke på løypekjøring om vinteren. Med tynnere skog langs løypa vil snøen lettere legge seg slik at løypemannskapene får mer snø å lage fine skiløyper av.

Det er kun mindre områder, det vil si inntil 2 mål, som hugges sammenhengende. Stort sett vil arbeidene gå ut på å tynne ut skogen. Det er altså ikke såkalt flatehogst som skal foretas.

Ber turgåere være oppmerksomme

Skogsdrift med store skogsmaskiner representerer en risiko for turgåere og andre som ferdes i skogen. Teamleder ved Anlegg, idrett og natur i kommunen, Ivar Gaaserud Pettersen, ber alle om å være oppmerksom og vise hensyn til driften.

– Vi beklager de ulempene dette har for alle som bruker Nordbykollen, men intensjonen er å gjøre området til en veldrifta flerbruksskog og friluftsområde, sier Gaaserud Pettersen.

Tømmeret som tas ut legges ved snuplassen ved Torsvei og hentes der. Kommunen har i forkant av skogsdriften hatt god dialog med Torsvei borettslag og andre lokale kontaktpersoner.

Utsiktstårnet snart ferdig

Byggingen av utsiktstårnet på toppen av Nordbykollen er for øvrig helt i sluttfasen. I løpet av september regner Gaaserud Pettersen med at det blir åpnet for turgåere.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål i forbindelse med tømmerhogsten kan du kontakte følgende personer:

  • Skogbruksleder Viken skog, Axel Berlin 917 33 140
  • Teamkoordinator Drammen kommune, Ivar G. Pettersen 915 60 736
  • Fagleder skog og friluftsliv Drammen kommune, Torbjørn Bogen 975 07 407