Luftveisklinikken ved Drammen legevakten er utvidet. I tillegg til brakkene tar klinikken nå i bruk et oppvarmet telt.

nye telt utenfor legevakten i Drammen
BILDE: I tillegg til brakkene ved legevakten, har de nå satt opp et ekstra telt.

Et telt skal gi luftveisklinikken større lokaler. Teltet ble satt opp lørdag 4. april og står ved siden av brakkene ved legevakten i Rosenkrantzgate 17. Det er Norsk Folkehjelp som låner Drammen legevakt teltet.

Med større plass blir det lettere å ivareta smittevernhensyn når det er flere pasienter samtidig, som f.eks. flere familiemedlemmer , og når det er behov for både lege og sykepleiere for å undersøke og behandle.

Større armslag

Virksomhetsleder Liv Heidi Brattås Remo ved Drammen legevakt sier at de har ønsket seg et slik telt og er glad for at dette nå er på plass.

- Når en pasient tester positivt på korona-testen og vi trenger å undersøke han eller henne, kan brakkene i noen tilfeller være litt trange. Derfor gir teltet oss i slike situasjonen en mulighet for større plass for både pasienter og ansatte, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Luftveisklinikken er et tilbud til alle med luftveissykdommer. Det betyr at også de som oppsøker legevakten med andre luftveissykdommer skal til denne klinikken.

Klinikken oppretta i mars

Brakkene skal nå fortrinnsvis brukes til undersøkelse av andre luftveissykdommer enn korona og de som ikke har testet positivt.  Teltet skal først og fremst brukes til undersøkelser av dem som har testet positivt for koronavirus.

Luftveisklinikken ved legevakten ble oppretta i midten av mars 2020 for å gi bedre smittevern for de andre pasientene ved legevakten. Det ble satt opp brakker utenfor bygget til Drammen legevakt. Også selve testingen foregår utendørs, i bilen til den som blir testet.

Kontakt fastlege

Legevakten minner om at alle som er syke først kontakter sin fastlege på telefon. Og at legevakten er et tilbud for dem som trenger lege utenom fastlegens kontortid.