Temperaturer og kvalitet på badevannet

Mange etterspør informasjon om badevannstemperaturer ved strender og tjern i Drammen. Det jobbes med en teknisk oppgradering av tjenesten for automatiske målinger. Badetemperaturer vil være på plass når skolene tar sommerferie.

Det jobbes med å få til en mer stabil tjeneste for automatisk måling av badetemperaturer.

– I disse dager arbeider vi med en oppgradering av sensorer og infrastruktur og dataflyt. Vi jobber for at tjenesten skal være klar til sommerferien, sier Hilde Espeland, rådgiver i Utvikling og digitalisering i Drammen kommune.

Badevannskvaliteten

Det er planlagt målinger hver uke framover. Ikke alle badestrender eller tjern blir besøkt hver uke, men det er lagt en plan for når det skal skje.

– Alle prøver som blir tatt blir offentliggjort på kommunens nettsider, og vi starter å ta prøver fra uke 24, sier fagkoordinator Tom Hartz Nilsen i miljørettet helsevern.

Viser prøvene normale verdier, følges planen.

– Får vi forhøyede bakterieverdier blir prøvetakingen intensivert. På den måten vil Drammens befolkning vite hvordan situasjonen er på sin badeplass, avslutter Tom Hartz Nilsen.

Badeplassen Skjæra i Svelvik
BILDE: I uke 26 blir badevannskvaliteten sjekket ved badeplassen Skjæra i Svelvik. Dette er en av tre planlagte målesteder.