Sola skinner og badesesongen er godt i gang – i hvertfall for noen! Denne uka har vi begynt med testing av badevannskvalitet og måling av temperatur i kommunens tjern og badeplasser langs elva og ved fjorden.

Bilde av folk som gjør seg klar for bading på Landfalltjern
Bilde: Badeplassen på Landfalltjern er blitt mye brukt nå som solen er kommet frem. Vannkvaliteten testes 3 ganger gjennom badesesongen.

Det er god vannkvalitet på Bragernes strand og i tjernene. De andre  badeplassene har akseptabel vannkvalitet som ligger i midtre eller nedre del av "Mindre god vannkvalitet".

Hvor ofte gjøres det målinger?

- Badeplassene i Drammenelva testes hver uke, for det er der det er størst sjanse for forurensing. Kommunens tjern og badeplasser i fjorden tester vi tre ganger gjennom sesongen, sier fagkoordinator Tom Hartz Nilsen. Han har ansvaret for at testene gjennomføres.

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet og de trenger derfor ikke testes like hyppig som fjorden og elva. Resultatene forteller oss om vannkvaliteten er «god», «mindre god» eller «ikke egnet for bading».

Prøveprosjekt evalueres

Det er sanntidsmåling av badevannstemperaturer på et utvalg av kommunen tjern og strender. Det er foreløpig bare tilgjengelig på tjern og badeplasser i tidligere Drammen kommune.

- Løsningen skal evalueres til høsten og da gjøres det en vurdering på om dette er noe som kommunen skal videreføre og eventuelt  utvide omfanget av, forteller Frode Vestgarden, virksomhetsleder for Samferdsel, vei og park.