Nasjonale myndigheter har utvidet kriteriene for å bli testet for koronavirus, men testkapasiteten må utvides før det blir mulig å teste langt flere enn i dag. I Drammen utvides testkapasiteten i løpet av mai.

Dette er testkriteriene som gjelder nå:

 • Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker at har covid-19, skal testes dersom de er:
  • pasienter med behov for innleggelse
  • pasienter/beboere i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  • person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  • ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  • andre med mistenkt covid-19

Under torsdagens pressekonferanse som Drammen kommune holdt i forbindelse med det pågående koronautbruddet, understreket smittevernoverlege Einar Sagberg at de nye testkriteriene ikke innebærer noe frislipp i testingen.

- Må ha tegn på infeksjon

Etter den nasjonale pressekonferansen onsdag 29. april hvor helseminister Bent Høie informerte om de nye testkriteriene, økte pågangen til legevakten i Drammen betydelig fra innbyggere som ønsket å bli testet for koronaviruset.

En lett forkjølelse eller litt hosting er ikke nok til å bli testet for koronasmitte. Det nye punktet i testkriteriene innebærer at en lege skal mistenke smitte før test gjennomføres. Det skal være klare tegn på infeksjon hos pasienten før vi tester om vedkommende er smittet av koronaviruset, sa smittevernoverlegen på pressekonferansen.

Drammen kommune jobber med å utvide testkapasiteten, og målet er å ha nok kapasitet til å teste alle med symptomer på eller mistanke om koronasmitte. Men denne kapasiteten er altså ikke på plass ennå.

- Vi jobber med å utvide testkapasiteten ved legevakten i Drammen. Men den er ikke utvidet ennå. Derfor har det ingen hensikt å ringe 116 117 til legevakten for å bli koronatestet allerede nå, dersom man ikke innfrir noen av de sju punktene i testkriteriene eller at det er klare tegn på infeksjon. I verste fall kan alle som ringer for å bli koronatestet, uten at de oppfyller kriteriene som fortsatt følges i Drammen, sperre for andre pasienter som har behov for livsnødvendig helsehjelp, sier Crowo.

Hun lover at Drammen kommune kommer tilbake med mer informasjon så fort testkapasiteten utvides.

Økes i løpet av mai

Anne Hilde Crowo er glad for at forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har utviklet en metode som gjør det mulig å teste flere personer.

- Vi har manglet reagenser, og derfor har ikke testkapasiteten vært høyere tidligere. Nå er helsetjenesten mindre avhengig av reagenser i testingen. Men fortsatt må vi organisere en utvidet testing i Drammen og ikke minst er vi avhengig av å få på plass bemanningen som skal håndtere en mangedobling av antall tester daglig, sier Crowo.

Kommunene ble orientert tidlig denne uka om at det ville komme nye retningslinjer for testing av personer med symptomer på eller mistanke om koronasmitte. Da ble det sagt at testkapasiteten skal økes kraftig i løpet av mai.

Dette understreket også helseministeren i onsdagens pressekonferanse. Noen kommuner har kanskje kapasitet til å utvide testingen umiddelbart. Men for de største kommunene, deriblant Drammen, vil det ta litt tid å få på plass alt som trengs for å utvide testkapasiteten så kraftig som det legges opp til nå.

Opp mot 5.000 tester pr. uke

- Når testkapasiteten er ferdig utvidet, skal vi kunne teste opp til fem prosent av befolkningen i uka. Det betyr for Drammens del at vi skal ha kapasitet til 5.000 tester pr. uke, og da må vi har bemanning og utstyr til å kunne håndtere opp mot 1.000 tester på én dag når det er størst pågang, sier Anne Hilde Crowo.

I det siste er det testet mellom 30 og 50 mennesker for koronasmitte daglig ved legevakten i Drammen. Målet er at kapasiteten skal være utvidet til nærmere 300 personer pr. dag i midten av mai. Mot slutten av måneden er målet å være oppe i 500 personer.

- Det vil være kapasiteten ved legevakten når vi har fått utvidet tilbudet der. For å komme opp mot en testkapasitet på nærmere 1.000 personer pr. dag er vi avhengig av å etablere flere teststasjoner. Hvor og hvordan dette kan gjøres, er noe vi skal se på den nærmeste tiden, sier kommunalsjefen for helsetjenester i Drammen kommune.