Tid for å lese av vannmåleren

Drammen kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vannforbruket ditt. Avlesning av vannmåleren gjøres tre ganger i året. Alle kunder har fått nytt målepunktnummer og avtalenummer som følge av kommunesammenslåingen.

Nytt målepunktnummer og avtalenummer for alle

Alle kunder har fått nytt målepunktnummer og avtalenummer som følge av kommunesammenslåingen. Dette gjelder uavhengig av hvilken kommune du bodde i før kommunesammenslåingen.

Ny ordning for en del innbyggere.

Det har vært ulik praksis for avlesing og fakturering i de tidligere kommunene. Ordningen som er valgt er innmelding av vannmålerstand og etterskuddsvis fakturering tre ganger i året. Innbyggere i tidligere Svelvik og tidligere Drammen vil nå gå fra forskuddsvis fakturering (akonto) til etterskuddsvis fakturering, mens for innbyggere i tidligere Nedre Eiker vil ordningen være lik den de kjenner fra før.

Innlogging for vannmåleravlesning er kun åpen i de tre avlesningsperioder – se tabellen nedenfor.

Avlesningsperiode Forfall på faktura
15.-22. april 25. juni
15.-22. august 25. oktober
3.-10. desember 25. februar

Velg hvordan du ønsker å motta beskjed om måleravlesning

Melding om måleravlesning sendes ut på SMS, e-post eller per post. Hvordan du ønsker å motta beskjed om måleravlesning og hvilke metode du ønsker å benytte for innmelding av målerstand, velger du selv. Du kan velge SMS eller e-post for neste avlesning ved å benytte internettlenken eller skanne QR-kode. Husk å lagre valget ditt før du logger deg ut. 

Slik leser du av vannmåleren

Vannmålere i Drammen kommune har forskjellig utseende avhengig av fabrikat. Start avlesningen fra venstre på første tall. Ta med alle tall i blå ramme før komma – også nuller. Eventuelle tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Har din vannmåler bare 4 hvite felter? Da skal du begynne avlesningen med 0 foran de 4 sifrene.

Om du har to vannmålere, en for varm vann og en for kaldt vann, er det viktig at du leser av begge målerne.

Har du ikke installert vannmåler så skal du ikke foreta deg noe som helst. Da blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal som vanlig.

Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses (automatisk måling).

Tallet som vises i displayet på vannmåleren (vannmålerstanden) meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

Ferdigutfylt lenke

E-post: Hvis du får varsel om avlesning som e-post, følg lenke i e-posten og rapporter målerstanden.

SMS: Hvis du får varsel om avlesning som SMS, følg lenke i SMSen og rapporter målerstanden.

Internett

Vannmåleravlesning.

Du må logge inn med avtalenummer og målepunktnummer som står på kortet.

Registrerer du feil målerstand, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Måleravlesning på telefon

Ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene.

Du gjør følgende:
1. Tast avtalenummer, avslutt med #
2. Tast målenummer, avslutt med #
3. Tast avlest målerstand, avslutt med #
4. Bekreft avlesningen med # og vent på kvittering

Skann QR-koden

Hvis du har mottatt avlesningskort i posten kan du skanne QR-koden på din smarttelefon eller nettbrett for å komme direkte til ferdig innlogget registeringsside.

Send avlesningskortet i retur til kommunen med post

Fyll ut svarslippen, riv av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Avlesning av måleren er en god måte å ha kontroll på vannforbruket og raskt oppdage lekkasjer på eget anlegg. Vi anbefaler alle våre kunder å lese av vannmåleren en gang i måneden for tidligst mulig å oppdage unormalt høyt forbruk/lekkasjer. Manglende avlesning medfører merarbeid for deg og kommunen, som igjen påvirker vårt kostnadsnivå. Mottar kommunen ikke svar på denne henvendelsen, vil vi vurdere å sende ut personell for avlesning. Dette faktureres med kroner 1250,- pr. gang.

Tilby gjerne å hjelpe andre som har problemer med å få lest av sin vannmåler. Pass da på at du og den du hjelper er friske. Forhold deg ellers til helsemyndighetenes anbefalinger i forhold til koronasmitte.

Har du fått avlesningskort og synes det er vanskelig å registrere digitalt, kan du fylle ut svarslippen, rive av og returner i posten. Svarslippen er ferdig frankert.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte kommunen på e-post vanngebyr@drammen.kommune.no eller telefon 32 04 66 60.