Smittevernrådet i Drammen kommune mottar en rekke henvendelser knyttet til det pågående koronautbruddet og hvordan man skal forholde seg til arrangementer som planlegges.

Folkehelseinstituttet har i dag kommet med oppdaterte anbefalinger for store arrangementer knyttet til koronautbruddet i Norge.

Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltakere returnerer hjem.

Oppfordrer til å avlyse eller utsette

Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere som står eller sitter tett, bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes også av anbefalingene.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2 i denne lenken). Risikovurderingen må deretter godkjennes av kommunen.

Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra Folkehelseinstituttet.

Det første spørsmålet alle arrangører bør stille seg, er hvorvidt arrangementet må gjennomføres nå eller om det kan utsettes uten betydelige konsekvenser. Dersom arrangementet kan gjennomføres senere uten store ulemper, vil dette være å anbefale.

Send inn tabell

Hvis du som arrangør, etter å ha vurdert arrangementet ut fra tabell 1 og 2 på Folkehelseinstituttets nettsider, fortsatt vurderer at det er aktuelt å gjennomføre arrangementet, må du sende utfylt tabell 2 til Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune for evt. godkjenning.

Utfylt tabell sendes til:

Særlig forsiktighet

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltakelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig.

Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Mer om viruset

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettside

Hvis rådene ovenfor ikke gir svar på hvilke vurderinger du som arrangør bør gjøre, kan du kontakte Drammen kommunes smittevernråd via