Tilbyr lungebetennelsevaksine til de over 65 år

Drammen kommune tilbyr nå vaksine mot lungebetennelse, såkalt pneumokokkvaksine, til innbyggere over 65 år. Tilbudet starter opp 19. mai i kommunens vaksinasjonssenter i Thamsgate i Drammen sentrum, og varer så lenge vi har vaksiner, men senest til og med 16. juni.

Folkehelseinstituttet (FHI) har et restlager av vaksiner som nå sendes ut til kommunene i Norge som ønsker å tilby befolkningen vaksinen. Drammen kommune har bestilt opp vaksiner og en del av disse er delt ut til fastleger og sykehjem, men kommunen vil nå også tilby innbyggere over 65 år å få denne vaksinen i kommunens vaksinasjonssenter.

Det er de samme risiko- og aldersgruppene som anbefales å ta influensavaksine som også anbefales å ta vaksine mot lungebetennelse, men i motsetning til influensavaksinen som tas hvert år, skal lungebetennelsevaksine kun tas hvert 10. år. Det er altså ikke nødvendig at vaksinen tas på høsten før sesongen sånn som med influensavaksinen.

Smittevernoverlege Einar Sagberg
BILDE: Smittevernoverlege Einar Sagberg.

– De siste fem årene har det vært meldt om mellom seks og tolv tilfeller i året av alvorlig infeksjon av lungebetennelsebakteriene i Drammen. Hadde alle vært vaksinert kunne sannsynligvis flere av disse vært unngått, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Benytter man seg av dette tilbudet vil selve vaksinen være gratis (koster vanligvis 350 kroner), men man vil fortsatt måtte betale 250 kroner for selve konsultasjonen for å få satt vaksinen.

For å få vaksinen henvender man seg til kommunens vaksinetelefon på nummer 32 04 40 00 og bestiller time. Kommunen vil så langt det er kapasitet også gi vaksine til de som kommer innom vaksinesenteret i Thamsgate uten timeavtale.

Se vaksinesenterets åpningstider og lokalisering her: Lokaler for vaksinering | Drammen kommune

Kommunen har ikke kapasitet til å vaksinere risikogrupper under 65 år. Disse bes ta kontakt med sin fastlege eller behandlende lege hvis de ønsker å ta vaksinen.

Les om tilbudet på FHIs hjemmesider: Gratis pneumokokkvaksine - FHI