Regjeringen informerte i dag om at alle smittetiltakene mot koronavirus videreføres til over påske.

12. mars 2020 iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse viruset. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid.

Nå vidreføres tiltakene til over påske.

Det vil si at alle skoler og barnehager forblir stengt. Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

Alle tiltakene kan du lese mer om her.