Tjenestetildeling og koordinerende enhet går over til digital postgang

1. mars 2021 går Tjenestetildeling og koordinerende enhet over til å sende post digitalt.

For deg som for eksempel har søkt om helse- og velferdstjenester fra kommunen betyr det at:

  • Du mottar svarbrev i din digitale postkasse eller i Altinn. Du får samtidig et varsel om at det har kommet ny post på SMS og/eller e-post.
  • Åpner du ikke den digitale posten innen 40 timer (gjelder virkedager), blir svarbrevet skrevet ut og sendt som brevpost.

Les mer om Tjenestetildeling og koordinerende enhet